woensdag 8 december 2021

Alles over Dordrecht

Historische brief van "vernieuwd" RTV Dordrecht naar Hilversum

24 maart 2012

DORDRECHT -  Het is zeker historisch te noemen, nu het erop lijkt dat precies op tijd één partij een nieuwe zendmachtiging aanvraag voor een nieuwe periode van vijf jaar. Op 24 september 2012 gaat de nieuwe periode in.  In de brief wordt erkend, dat ondanks eisen in het verleden, er geen advies bij zit van de adviesraad (PBO). RTV Dordrecht moet immers laten zien dat het maximaal draagvlak heeft in de samenleving.

In de mediawet is ook de taak omschreven van de PBO. Deze adviesclub kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Daarom gaf in 2007 de gemeenteraad de voorkeur aan RTV Dordrecht. Dat probleem is er nu niet: Eén stichting dingt nu in Hilversum naar de zendmachtiging.

Het zogeheten vernieuwde RTV Dordrecht presenteert zich met de volgende brief aan Hilversum, waarbij aan het andere rapport van een externe onderzoeker geen status wordt gegeven. Het wordt zelfs niet genoemd, terwijl dat ook een bedrijfsplan was met als datum 12 maart 2012.


Aanvraag zendmachtiging 2012-2017

Commissariaat voor de Media
Postbus 1426
1200 BK Hilversum

Betreft: uw kenmerk 26597/2012000363

Dordrecht, 23 maart 2012

Geacht college,

In reactie op uw brief van 12 januari 2012 treft u als bijlage bij deze brief aan de aanvraag voor een zendmachtiging lokale publieke media-instelling voor de periode van 12 september 2012 tot 12 september 2017. RTV Dordrecht doet deze aanvraag samen met het bestuur van Media 78. Wij werken intensief met elkaar samen en starten binnenkort met één geïntegreerde organisatie, die ook de naam RTV Dordrecht draagt.

Wij kunnen in deze fase nog geen volledig Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) aan u overleggen; wij werken aan een volledig en representatief samengesteld PBO. Wij hopen u dat vóór 1 mei 2012 te kunnen toezenden. Als u in aanvulling op de informatie, die wij u in deze aanvraag overleggen, nadere inlichtingen wenst zijn wij uiteraard graag beschikbaar.

Met vriendelijke groet,
BESTUUR RTV DORDRECHT

J.G.W.M. Goeijenbier
Voorzitter

Bijlagen:

Toelichting op de aanvraag
Aanvraagformulier met bijlagen
Businessplan 2012

Bijlage 1 toelichting aanvraag zendmachtiging 2012-2017 Dordrecht

Inleiding
De aanvraag voor een zendmachtiging in 2007 leverde in Dordrecht het nodige rumoer op. RTV Dordrecht en virtuele mediaorganisatie Media78 dongen er beiden naar; tot het laatst was het onduidelijk wie de nieuwe zendmachtiging zou verkrijgen, ook al omdat college en raad van de gemeente Dordrecht geen standpunt innamen.

Gezamenlijke aanpak
In 2012 is er één organisatie – voor zover wij althans weten – , die een aanvraag doet: door één gezamenlijk bestuur, dat uit vertegenwoordigers van RTV Dordrecht én Media78 bestaat. De afgelopen anderhalf jaar hebben vertegenwoordigers van beide organisaties hard gewerkt aan een gezamenlijke visie op mediabeleid en de organisatie van een lokale publieke omroep in Dordrecht. Er ligt nu een gedeelde visie en een bedrijfsplan (‘businessplan’). Het bedrijfsplan wordt de komende tijd vertaald in praktisch programmabeleid via de middelen radio, televisie, internet en sociale media. Intensieve samenwerking met gelijkgestemde partijen op mediagebied in Dordrecht, het Drechtstedengebied en Rotterdam-Rijnmond staat wat ons betreft de komende tijd voorop.

Inhoud
Dit jaar vieren wij het 25-jarig bestaan van publieke omroep in Dordrecht. Dat is vooral reden om vooruit te kijken en alle mogelijkheden te benutten om het fenomeen publieke omroep te vernieuwen en verder te verbeteren. Dat zal vooral door onze medewerkers – een beperkt aantal betaald en een grotere groep op puur vrijwillige basis – op 24 uur basis gebeuren. Er zullen meer dan in het verleden keuzes gemaakt moeten worden: de Dordtenaar zal op een aansprekende manier ‘bereikt’ moeten worden, vice versa. Inwoners van onze stad en omgeving zullen elk hun eigen mediatype kiezen, de een vluchtig, de ander grondig: zolang datgene wat RTV Dordrecht brengt maar relevant voor hem of haar is. Diezelfde relevantie zal onze omroep moeten zien te bereiken in het kunnen fungeren van kwalitatief platform in de Dordtse maatschappelijke wereld: politiek, economie, onderwijs, sport en cultuur.

Doelen
Deze inhoud bepalen tegelijk onze doelen; wij hebben de ambitie onszelf elk jaar te verbeteren. Dat zal niet gemakkelijk gaan in een tijd waar publieke media steeds verder onder druk staan en mediagebruik gefractioneerder en steeds minder voorspelbaar wordt. Een van onze doelen is tot meer evenwicht te komen in de publieke financiering van onze omroep. In de loop van de komende periode streven wij naar een evenwicht tussen subsidie en zelfstandig gegenereerde inkomsten. Voor de uitwerking van onze gedachten verwijzen wij u graag naar het bedrijfsplan dat u ook als bijlage bij deze aanvraag aantreft.

Lees meer over:

brief rtv dordrecht
Deel dit bericht met je vrienden!