Alles over Dordrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Maatschappelijke organisaties spreken met elkaar over armoede'
29feb 2012

Maatschappelijke organisaties spreken met elkaar over armoede

DORDRECHT - Op initiatief van Beter voor Dordt is er afgelopen week een consultatieavond gehouden met Dordtse maatschappelijke organisaties op het gebied van schuldhulpverlening en (verborgen) armoede. De verschillende organisaties hebben niet eerder met elkaar en de politiek rond de tafel gezeten.

Steeds meer inwoners van onze stad zijn helaas gedwongen om gebruik te maken van onze faciliteiten. Een pijnlijke maar feitelijk juiste conclusie op deze avond, getrokken door alle aanwezigen. Gelukkig zijn er in Dordrecht organisaties die zich bekommeren om deze mensen. Vertegenwoordigers van de organisaties Stichting leergeld, De Voedselbank, Wijkwinkel Crabbehof, Schuldhulpmaatje, Diaconie Jozua, Voedselbank Stadspolders en projectleiders van het project  Achter de Voordeur Wielwijk schoven aan.
Ook BVD wethouder Harry Wagemakers was als toehoorder aanwezig.

BVD voorzitter David Schalken concludeert:"Deze organisaties boeken successen met hun inzet; echter er zou intensievere samenwerking moeten ontstaan om de betreffende mensen nog daadkrachtiger te kunnen ondersteunen. De Sociale Dienst Drechtsteden is momenteel een organisatie die een te hoge drempel opwerpt voor een grote groep bewoners. Dit is één van de constateringen van de projectleider van het project ‘Achter de Voordeur’ in Wielwijk en dit wordt gedeeld door de andere aanwezigen. Vrijwilligers zijn een grote steun voor de organisaties al blijft er altijd werk voor professionals.
Er is grote behoefte aan goed opgeleide en toegeruste vrijwilligers.
Beter Voor Dordt heeft al eerder moties ingediend over vrijwilligerswerk om dit te stimuleren.

Met alle informatie van deze avond kan duidelijk geconstateerd worden dat er een groep mensen in onze stad leeft die hulp hard nodig heeft om hun leven weer een doel te geven, en dat deze groep, met name door de recessie, groeiende is. Vanuit het rijk zullen er nog meer bezuinigingsmaatregelen komen die burgers zullen gaan treffen.
BVD zal nauwlettend blijven volgen welke consequenties de stapeling van maatregelen voor burgers heeft en zal zich blijven inzetten voor het wel en wee van de burgers in de stad".Deel dit bericht met je vrienden!