maandag 29 november 2021

Alles over Dordrecht

Nieuwe plattegronden met uitlaatplekken voor honden

22 februari 2012 (door Liesanne)

DORDRECHT - Het college van B&W heeft op 21 februari 2012 nieuwe hondenuitlaatkaarten vastgesteld. Op hondenuitlaatkaarten staat waar hondenbezitters hun hond kunnen uitlaten en welke regels daar gelden. Dordtenaren konden tot eind 2011 hun zienswijze op de nieuwe ontwerpen van de kaarten geven. De gemeente heeft de zienswijzen verwerkt in de nieuwe kaarten.

De nieuwe kaarten gaan in principe per direct in. Om hondenbezitters de gelegenheid te geven te wennen aan de nieuwe regels, zullen toezichthouders pas per 1 mei gaan toezien op de naleving van de gewijzigde regels.

Verkrijgbaarheid kaarten
Bewoners van Dordrecht kunnen de nieuwe hondenuitlaatkaarten digitaal verkrijgen. Mensen die thuis niet zelf de kaart kunnen uitprinten, kunnen de kaarten opvragen via het gemeentelijke informatie telefoonnummer 14 078. Alle geregistreerde hondenbezitters ontvangen in het eerste kwartaal van 2012 ook een brief met de uitlaatkaart van hun wijk en andere informatie.

Betere afstemming
De gemeente evalueerde vorig jaar het gebruik van diverse hondenuitlaatvoorzieningen. Toen bleek dat de voorzieningen niet overal overeenkwamen met de wensen van hondenbezitters, heeft de gemeente nieuwe hondenuitlaatkaarten gemaakt. Rinette Reynvaan, wethouder Stadsbeheer: “Overlast van honden(poep) komt nog steeds voor in de top drie ergernissen van Dordtenaren. We willen bereiken dat onze inwoners minder overlast ervaren van hondenpoep. Een van de manieren om dat te bereiken is de uitlaatvoorzieningen te blijven afstemmen op het gebruik. Daarom passen we de hondenuitlaatkaarten periodiek aan.”

Wijzigingen
De gemeente gaat nu alle wijzigingen die in de nieuwe kaarten voorkomen ook in de buitenruimte doorvoeren. Het gaat bijvoorbeeld om het verwijderen van enkele hondentoiletten die niet of nauwelijks gebruikt werden. Op diverse locaties in de stad worden diverse losloopgebieden omgezet in uitlaatstroken. Hondenbezitters gaven tijdens de evaluatie aan liever gebruik te willen maken van uitlaatstroken. Dit is een nieuwe voorziening. Op uitlaatstroken geldt een aanlijnplicht en geen opruimplicht. Daarnaast komen op bepaalde locaties in de binnenstad meer gebieden die verboden zijn voor honden. De totale eenmalige kosten voor de aanpassingen aan hondenuitlaatvoorzieningen bedragen circa € 40.000,-.

Eigen verantwoordelijkheid
Met deze maatregelen stemt de gemeente de hondenvoorzieningen beter af op de wensen van hondenbezitters, met als doel de overlast te verminderen. “Maar het blijft de verantwoordelijkheid van hondenbezitters om de regels na te leven. Het probleem verdwijnt pas helemaal als die hun verantwoordelijkheid nemen”, volgens de wethouder.

Deel dit bericht met je vrienden!