zondag 20 juni 2021

Alles over Dordrecht

Project Noordoevers wordt losgekoppeld van ROM-D

6 februari 2012 (door Hans Huisman)

DRECHTSTEDEN - Op dinsdag 7 februari vindt er een Drechtstedendinsdag plaats.
Op deze dag komen collegeleden, raadsleden en maatschappelijke partners uit de Drechtsteden weer bijeen.

Op het programma staat onder andere het project Noordoevers, dat al jaren nauwelijks vooruitgang kent.

De raadsleden van de Drechtsteden worden geïnformeerd over een voorstel van het Drechtstedenbestuur om het project Noordoevers los te koppelen van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden (ROM-D). De bespreking heeft een informerend karakter. Definitieve besluitvorming vindt voor 15 maart plaats in de zes afzonderlijke gemeenteraden.

Het project Noordoevers beoogt het gebied (dat loopt van de sportvelden in Zwijndrecht tot en met de Antoniapolder in Hendrik-Ido-Ambacht) langs de oevers van de Noord te veranderen in een duurzaam woon-, leef- en werkmilieu.               

Financiën
Het geld dat nodig is om het Drechtstedenproject vanaf 2013 te kunnen uitvoeren, moet naar rato van het aantal inwoners door de deelnemende gemeenten worden bijeengebracht.

Voor alle zes gemeenten een zware opgave, zeker in de tijd dat overheidinkomsten sterk teruglopen, maar berekeningen tonen aan dat stopzetten van het project duurder is dan gefaseerde uitvoering.

Lees meer over:

drechtsteden noordoevers rom-d
Deel dit bericht met je vrienden!