dinsdag 30 november 2021

Alles over Dordrecht

Patiënt heeft voortaan altijd een verwijsbrief nodig bij het eerste bezoek aan een polikliniek

13 januari 2012 (door Liesanne)

DRECHTSTEDEN - Bij een eerste bezoek aan een polikliniek van het Albert Schweitzer ziekenhuis (en andere ziekenhuizen) hebben patiënten sinds 1 januari 2012 altijd een doorverwijzing nodig. Wanneer de behandeling van start gaat zonder verwijzing, bestaat de kans dat de patiënt aan het eind van het behandeltraject een factuur voor de zorgkosten krijgt thuisgestuurd.

Het ziekenhuis roept daarom via zijn website en door middel van brieven alle patiënten op om bij een nieuw behandeltraject te zorgen dat zij van de huisarts (of andere verwijzer) een brief meekrijgen, of dat de verwijzer de patiënt heeft aangemeld via het digitale doorverwijssysteem ZorgDomein. Een en ander is alleen van toepassing op geplande zorg. Wanneer iemand in een noodgeval met spoed in het ziekenhuis terechtkomt, is een verwijzing niet nodig.
 
Door een nieuwe regel van de Nederlandse Zorgautoriteit zijn ziekenhuizen verplicht om voortaan op alle declaraties aan de zorgverzekeraars de verwijsgegevens te vermelden. Hierdoor krijgen verzekeraars meer inzicht in het aantal 'zelfverwijzers' (mensen die uit eigen beweging naar het ziekenhuis gaan) en de kosten die zij teweegbrengen.
 
Om de geleverde zorg vergoed te krijgen, moeten ziekenhuizen dus aantonen dat er sprake is van een verwijzing door bijvoorbeeld de huisarts of verloskundige. Polikliniekmedewerkers zullen daarom voortaan bij het eerste bezoek vragen naar de verwijsbrief. Als de patiënt die niet (bij zich) heeft, en ook niet via ZorgDomein is aangemeld, kan de afspraak op dat moment gewoon doorgaan, maar de patiënt krijgt dan het dringende verzoek om de verwijzing alsnog na te sturen.
 
Is dit bij een volgend bezoek nog niet gebeurd, dan vraagt het ziekenhuis de patiënt een betalingsformulier te ondertekenen. Met dit formulier verklaart de patiënt akkoord te gaan met betaling van de geleverde zorg. Wanneer dan aan het einde van het zorgtraject nog steeds geen verwijsbrief is overlegd, stuurt het ziekenhuis de rekening naar het huisadres van de patiënt in plaats van aan de zorgverzekeraar. De patiënt kan dan alsnog proberen de rekening zelf bij de zorgverzekeraar in te dienen, maar omdat het om grote bedragen kan gaan, adviseert het ziekenhuis de mensen dringend om te voorkomen dat deze situatie ontstaat.
Deel dit bericht met je vrienden!