zaterdag 4 december 2021

Alles over Dordrecht

Dordrecht stelt Nieuw Wmo beleid vast

22 december 2011

DORDRECHT - Het college heeft het concept Wmo Beleidsplan 2012-2014 vastgesteld. Vanaf 4 januari 2012 hebben inwoners gelegenheid om hier op te reageren. Doel van het Wmo beleid is om zoveel mogelijk (kwetsbare) burgers te laten participeren in de samenleving. In de ‘nieuwe’ Wmo draait het om verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en voor anderen die kwetsbaar zijn. De gemeente vertrouwt op de kracht van de samenleving: van inwoners, sociale verbanden en maatschappelijke instanties.

“Doel van de Wmo is dat iedereen meedoet en meetelt in de samenleving. Eigenlijk is dat een verantwoordelijkheid van ons allemaal, de hele Dordtse samenleving. Iets betekenen voor elkaar en voor elkaar over hebben, wordt de komende tijd nog belangrijker. Minder kijken naar de gemeente en meer zelf doen, hulp durven vragen en bieden. Ik hoop dat partners, instellingen en bewoners van zich laten horen en ons een reactie geven op het concept-plan”, wethouder Harry Wagemakers (maatschappelijke ondersteuning).

Gesprek
Het Wmo Beleidsplan bevat de hoofdlijnen van het beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, zoals voorzieningen voor mensen met een beperking, mantelzorgondersteuning en maatschappelijke opvang. Met dit nieuwe Wmo beleid wil de gemeente een kanteling realiseren en de Wmo betaalbaar houden. In plaats van aanbodgerichte maatschappelijke ondersteuning willen we dat de problematiek én de eigen kracht van de hulpvrager en zijn netwerk het uitgangspunt zijn. Zo wordt in het gesprek over de hulpvraag door consulenten nog meer gekeken naar wat er speelt en hoe maatwerk geboden kan worden.

Eigen kracht en netwerk
De oplossing daarvoor zoeken we in de eerste plaats bij de eigen kracht van de inwoner, zijn eigen sociaal netwerk en aanvullend algemene voorzieningen in zijn omgeving, zoals een buurthulpcentrale. Deze kanteling betekent dat er naast de individuele voorzieningen voldoende alternatieven moeten zijn: algemene voorzieningen in de wijk, hulp van vrijwilligers, faciliteiten voor mantelzorgers etcetera. De gemeente geeft met het beleidsplan aan hoe zij daaraan kan bijdragen en investeren. Maar dit kan de gemeente niet alleen, daarvoor is steun van de samenleving nodig.

Reacties
Vanaf 4 januari 2012 kan iedereen het plan formeel inzien. Reageren kan tot zes weken daarna. Het plan is al in te vinden op de website: www.dordrecht.nl/wmo. De Wmo-adviesraad en maatschappelijke organisaties worden gevraagd om een advies uit te brengen.

 

Lees meer over:

WMO beleid
Deel dit bericht met je vrienden!