donderdag 2 december 2021

Alles over Dordrecht

Bambino kinderopvang VVE gecertificeerd

17 december 2011

DORDRECHT - Donderdag 15 december ontvingen medewerkers van Bambino kinderopvang een certificaat voor het werken met voor- en vroegschoolse educatie (VVE). VVE gaat taal- en ontwikkelingsachterstanden bij kinderen tegen en wordt ingezet op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en kleuterscholen. Met de uitreiking van de diploma’s is Bambino kinderopvang officieel VVE erkend. 

De medewerkers werden opgeleid in de VVE-methode Startblokken. Deze methode biedt handvatten om door middel van spel en taalactiviteiten kinderen te stimuleren in de ontwikkeling. VVE brengt kinderen ook basisbegrippen van taal en rekenen bij, zonder schools te worden. Linda Beckx, pedagogisch medeweker bij Bambino: “Onder een knutselwerkje geef ik de kinderen ruimte om op te schrijven wat ze hebben gemaakt. De kinderen proberen op hun manier te schrijven en een aantal van hen kriebelt zelfs netjes op de lijntjes! Zo krijgen ze een elementair idee van schrijven mee op een speelse manier.”

Bert van de Burgt, wethouder van onderwijs en educatie in Dordrecht, is blij met de certificering van Bambino. “De gemeente Dordrecht investeert in een doorlopende leerlijn voor kinderen van 0-12 jaar. Door het aanbieden van VVE kunnen we een betere aansluiting realiseren met het basisonderwijs en preventief werken aan eventuele ontwikkelingsachterstand.” Omdat meer werkende ouders kiezen voor kinderopvang boven een reguliere peuterspeelzaal, is het van belang dat ook hier de ontwikkeling van het kind centraal staat. Bert van de Burgt: “We willen overal stimulans bieden aan kinderen die dat nodig hebben.”

Nu Bambino VVE gecertificeerd is, staat het garant voor nóg betere zorg. Linda Beckx is blij met de aangeleerde vaardigheden: “Door kleine dingen kan er veel veranderen in de groep. Bovendien zien wij als medewerkers eerder waar een kind staat in zijn ontwikkeling en waarmee we nog verder kunnen werken.”

 

Lees meer over:

kinderopvang bambino
Deel dit bericht met je vrienden!