donderdag 9 december 2021

Alles over Dordrecht

Leegstand kantoorpand Sterrenburg steeds meer schandvlek

16 december 2011

DORDRECHT – Het leegstaande kantoorpand bij het kruispunt in de Galileilaan met Keplerweg  in Dordrecht maakt steeds meer een desolate indruk, omdat er nog steeds geen duidelijkheid is over een definitief bouwplan op die plek.

Het wordt al jaren dé schandvlek genoemd voor de buurt en de wijk in Dordrecht, want iedereen komt er zo ongeveer langs de wijk in. Nu de voormalige Morgensyerkerk is gesloopt in afwachting van nieuwbouw, is het kantoorpand als desolate plek ook alleen komen te staan.

Wel lijkt de patstelling doorbroken te zijn tussen de huidige eigenaar van dit bouwval en de eigenaar van het winkelcentrum Sterrenburg. De partijen praten weer, zo is in gemeentelijke adviescommissie meegedeeld. Op mogelijke resultaten wordt, in het licht van de moeilijke onroerend goed markt, niet vooruit gelopen. Immers: Het eerste bouwplan ging uit van bepaalde woningen, waarvoor in de Dordtse huizenmarkt het aanbod de vraag ruimschoots overschrijdt.

Het pand oogt steeds meer als anti Sterrenburg reclame.  Steeds meer ruiten zijn ingegooid, de duiven vliegen in en uit en het geheel is door een hekwerk afgezet. Het lijkt er een beetje op of er een bom binnenin is ontploft. Toen pakweg tien jaar geleden de keuringsdienst van waren vertrok, was er hoop op een nieuw bouwplan in combinatie met uitbreiding van het winkelcentrum Sterrenburg. Toen dat niet opschoot, gingen Krakers in 2004 in het pand wonen. In 2010 vertrokken zij weer. Meermalen zijn er plannen naar buiten gekomen, maar de vraagprijs van de eigenaar ging ver boven de biedprijs van de eigenaar van het winkelcentrum.
De winkeliers van het centrum hebben al meermalen als hartenwens uitgesproken dat er snel duidelijkheid komt. Ook zou er aandacht moeten zijn om de bouwval geen verder gevaar te laten zijn voor de omgeving of de leefbaarheid.
Winkelier Nico van pelt heeft het voorstel eens gelanceerd om het voormalige beeldbepalende kantoorpand tijdelijk kunstzinnig te laten inpakken. De huidige situatie is ver van kunstzinnig en voor gemeentebestuurders, die er dagelijks langs komen, een doorn in hun oog.
 

Deel dit bericht met je vrienden!