zaterdag 27 februari 2021

Alles over Dordrecht

Erik Schipper keert terug als predikant in Dordrecht de plaats van zijn jeugd

11 december 2011

DORDRECHT – Ds. Erik Schipper heeft het beroep aangenomen dat de Protestantse wijkgemeente Stadspolders op hem heeft uitgebracht. De verwachting is dat hij in maart 2012 in Dordrecht aan de slag gaat. Hij staat nu in Moordrecht/Gouderak.

Voor ds. Schipper is zijn komst  naar Dordt een terugkeer naar de stad van zijn jeugd.

Zijn vader ds. Karel Schipper nam in 1968 een beroep aan van de Hervormde gemeente rondom de Augustijnenkerk. Wijk 2 is de gereformeerde bondsrichting toegedaan.

De familie Schipper raakte zo met Dordrecht verbonden, dat toen Schipper sr. vorig jaar december 65 jaar (!) predikant was, hij mocht voorgaan in de Augustijnenkerk. Het Reformatorisch Dagblad besteedde daar uitgebreid aandacht aan, want het jjubileum wordt in kerkelijke kringen als een unieke geburtenis beschouwd.  Ds. Schipper sr. sprak door Gods genade tot het hart van velen, zo is de herinnering rondom de Augustijnenkerk in Dordrecht.

Zoon Schipper jr. heeft ook een band behouden met Dordrecht. Hij neemt in de Stadspolders de plek in van ds. Hans van der Sterre, die naar Fijnaart is vertrokken en Ben Heijting, die nu in Leerdam staat.  De gemeente in gebouw De Bron heeft via de eigen website ook de komst van de nieuwe predikant gemeld:

(bericht van de wijksite van de Bron/Stadspolders)

De afgelopen twee weken waren spannend, maar zijn uiteindelijk heel positief geëindigd. Inmiddels is bekend dat ds. Erik Schipper uit Moordrecht onze nieuwe predikant gaat worden! Op woensdag 7 december is het beroep op hem uitgebracht en hij heeft dat beroep aanvaard op donderdag 8 december jl. Naar verwachting zal de bevestigingsdienst plaatsvinden op zondag 18 maart 2012. Ik heb u in de vorige kerkbode achtergelaten met de mededeling dat de beroepingscommissie op zondagavond 13 november jl. tot een advies wilde gaan komen. Dat is inderdaad gelukt. En niet zomaar: als beroepingscommissie waren we unaniem en enthousiast over “onze” kandidaat.
 
Dit hebben we op dinsdag 22 november verantwoord aan de wijkkerkenraad, de AK Hervormd en de AK Gereformeerd. De drie kerkenraden reageerden positief op dit advies en besloten bij acclamatie om tot formele kandidaatstelling over te gaan. Vervolgens is op maandag 28 november jl. een gemeenteavond georganiseerd waarin opnieuw door de beroepingscommissie uitleg wordt gegeven over haar keuze. Daarna mochten we het echtpaar Schipper in ons midden verwelkomen en heeft ds. Schipper zich zelf aan de gemeente voorgesteld.

Aan het einde van de avond trok de wijkkerkenraad zich kort terug om vervolgens terug te keren en aan de gemeente mede te delen dat de kerkenraad besloten had tot verkiezing van ds. Schipper over te gaan.We hebben de avond gezellig afgesloten met een hapje en een drankje waarbij er voor gemeenteleden de mogelijkheid bestond op wat meer informele manier nader kennis te maken met het predikantenechtpaar. Het was heel prettig dat we vele positieve reacties kregen naar aanleiding van de gepresenteerde kandidaat. Een bevestiging dat onze keus ook gedragen wordt door de gemeente. Precies één week later blijkt dat er geen bezwaar is ingediend en kan worden overgegaan tot het uitbrengen van het beroep. Dat vindt plaats op woensdagavond 7 december.

Een delegatie van de beroepingscommissie en de voorzitter van de kerkenraad reizen af naar Moordrecht waar de beroepingsbrief persoonlijk aan ds. Schipper wordt overhandigd. Een feestelijk moment waarbij ds. Schipper ons opnieuw laat weten het beroep te zullen aanvaarden. Dat bevestigt hij formeel in een brief die ons op donderdag 8 december bereikt. Daarmee komt een einde aan een spannend en intensief beroepingsproces. De komende tijd is erop gericht om de praktische zaken rond de overgang van het predikantengezin verder uit te werken op weg naar de bevestiging in maart. Namens de beroepingscommissie kan ik melden dat wij dit allemaal met veel plezier en enthousiasme hebben gedaan. We hopen en verwachten dat we als gemeente samen met ds. Schipper een gezegende tijd in onze gemeente tegemoet gaan!

Met vriendelijke groet,

Kees de Haas
(voorzitter beroepingscommissie)

Deel dit bericht met je vrienden!