zaterdag 27 november 2021

Alles over Dordrecht

Ziekenhuisdirecteuren in verpleegkundig tenue installeren Verpleegkundige Advies Raad ‘in burger’

2 december 2011

DORDRECHT - De officiële installatie van de Verpleegkundige Advies Raad (VAR) in het Albert Schweitzer ziekenhuis werd vanmiddag een serieus moment met een ludiek tintje. Ziekenhuisbestuurders Pier Eringa en John Taks hadden zich voor de gelegenheid gehuld in een verpleegkundig tenue, om zo hun loyaliteit met deze beroepsgroep te benadrukken. De VAR-leden daarentegen – normaal degenen in het wit – waren in keurige burgerkledij komen opdagen voor de feestelijke inhuldiging. Het leverde een mooi staaltje op van de ‘omgekeerde wereld’.  

De VAR is, na de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad, het derde adviesorgaan in het Albert Schweitzer ziekenhuis dat de directie gevraagd en ongevraagd van advies gaat voorzien. Het idee hierachter is dat verpleegkundigen veel praktische kennis hebben van zorgprocessen en daardoor een onmisbare visie kunnen geven op beleidsvoornemens. 
 
Toch had deze grootste beroepsgroep binnen het ziekenhuis (1500 personen, inclusief leerlingen) tot voor kort niet één centrale spreekbuis en belangenbehartiger. Nu wel. De Raad van Bestuur en de Inspectie voor de Gezondheidszorg hebben hierop aangedrongen. Taks: ,,Wij hebben jullie inbreng gewoon nodig, al zullen we er soms blij van worden en soms misschien wel eens kriegelig.” 
 
Taks prees de elfkoppige VAR ervoor dat, nog vóór de officiële installatie, al een jaarplan voor 2012 is geproduceerd, terwijl ook een eerste advies (over het Verpleegkundig Elektronisch Patiënten Dossier) al op het directiebureau is beland. ,,Dan ben je goed bezig!” Hij riep de VAR ertoe op om niet alleen ambassadeur van zichzelf te zijn, maar ook van de patiënt. ,,Jullie maken patiënten van dichtbij mee en voelen goed aan wat nodig is om de kwaliteit van de dagelijkse patiëntenzorg te verhogen.” Hij gaf ook een waarschuwing mee: ,,Er rust een verantwoordelijkheid op de VAR om goed beargumenteerde adviezen te geven. Wij zullen jullie tijd gunnen om daarin te leren en te groeien.” 
 
VAR-voorzitter Netty de Graaf presenteerde de vijf kernwaarden die de VAR nastreeft bij zijn activiteiten: passie, bevlogenheid, bewustwording, ontwikkeling en bekrachtiging. De Graaf is er van overtuigd dat de VAR – ondanks het feit dat het Albert Schweitzer ziekenhuis van oudsher een ‘doktersziekenhuis’ was – een belangrijke bijdrage kan leveren op beleidsmatig en strategisch niveau. ,,We merken dat daar draagvlak voor is en dat we geaccepteerd worden, zelfs nog voor we opgericht waren. We worden al enkele maanden spontaan uitgenodigd bij allerlei overleggen over van alles: management, onderzoek, opleiding, wetenschap, complicaties, enzovoort. Als we daar zitten, wordt er gezegd: ‘Wat raar eigenlijk, dat jullie hier zo lang niet bij hebben gezeten’.” De VAR gaat behalve met de Raad van Bestuur ook periodiek in overleg met de Vereniging Medische Staf (de specialisten).
 
 
Foto: victor van breukelen / Asz
Deel dit bericht met je vrienden!