donderdag 2 december 2021

Alles over Dordrecht

PvdA en Christenunie/SGP stellen vragen over dak- en thuislozen

1 december 2011

DORDRECHT -In Dordrecht komen steeds meer dak- en thuislozen naar de opvang toe. Ook is er soms te weinig plek in het slaaphuis. Dat bleek onlangs weer uit een reportage van radio Rijnmond, TV Rijnmond en AD De Dordtenaar.

De raadsfracties van PvdA en Christenunie/SGP hebben daarom vragen gesteld:

Onderwerp: opvangcapaciteit dak- en thuislozen,

vragen o.g.v. artikel 40 Reglement van orde.

Geachte burgemeester Brok,

Namens de fracties ChristenUnie/SGP en PvdA stellen wij u onderstaande vragen op basis van artikel 40 van het Reglement van orde.

Gelet op de signalen vanuit de samenleving omtrent de groei van het aantal dak – en thuislozen in Dordrecht zijn wij genoodzaakt vragen te stellen. Mede omdat diverse instanties en personen gevraagd hebben snel te handelen willen wij u verzoeken deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

1.  Diverse instellingen (Stay Clean van De Hoop, Leger des Heils en DAC) geven aan dat het aantal dak- en thuislozen fors gegroeid is in het afgelopen jaar.
 Klopt dit en kunt u aangeven hoe groot de groep is?
2. Het Leger des Heils heeft te weinig slaapplaatsen. In de winter wordt iedereen toegelaten. Vorig jaar was dit bij strenge nachten toch niet voldoende.
Is de gemeente het eens dat het ongewenst is dat er, zeker in de koude maanden, mensen buiten slapen?
3. Wat doet de gemeente er aan om het aantal slaapplaatsen (tijdelijk) uit te breiden?
4. Is het onderbrengen van daklozen in tijdelijke wooncontainers (bijvoorbeeld op het leegstaande terrein aan de Weeskinderendijk), een leegstaand pand of leegstaande gedeelten in de asielzoekerboot realiseerbaar en betaalbaar?

Namens de fracties ChristenUnie/SGP en PvdA – Dordrecht,
B. Staat/P. Verhoeve en C. van Verk

Deel dit bericht met je vrienden!