maandag 21 juni 2021

Alles over Dordrecht

Dordrecht dwingt sanering polder stedelijk af

30 november 2011

DORDRECHT - De gemeente Dordrecht wil de eigenaren van de polder Stededijk in de Biesbosch dwingen om de voormalige stortplaats te saneren. Daartoe heeft het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht de eigenaren een last onder dwangsom opgelegd van €100.000 per maand met een maximum van €600.000 als de eigenaren niet binnen 9 maanden een begin hebben gemaakt met de sanering. Er is sprake van ernstige bodemverontreiniging, waarvan de sanering spoedeisend is. Uit rapporten blijkt dat de verontreiniging zich verspreidt buiten de voormalige stortplaats.

De polder Stededijk is vanaf de jaren ’60 gebruikt als stortplaats van onder meer chemische afval uit Pernis, en staat ook wel bekend als de Stort van Troost. De gemeente Dordrecht heeft in 2006 overeenstemming bereikt over de sanering en herontwikkeling met het toenmalige ministerie van VROM, de provincie Zuid-Holland, Staatsbosbeheer en het Natuur- en Recreatieschap. Doel was sanering en herontwikkeling tot natuur- en recreatiegebied. Er is toen een inrichtingsplan en een saneringsplan opgesteld.
 
Vanaf 2008 heeft de gemeente en de provincie geprobeerd de polder aan te kopen van de huidige eigenaren, de BV Exploitatie Polder Stededijk en Polderstaete BV, die een directe relatie hebben met het oorspronkelijke stortbedrijf. De eigenaren hebben geweigerd de polder tegen een redelijke marktprijs te verkopen aan de overheid. Door die weigering en door het wegvallen van provinciale fondsen voor de aankoop en inrichting van de polder als natuur- en recreatiegebied is de sanering en herontwikkeling stilgelegd.
 
De gemeente wil nu met de dwangsom de eigenaren dwingen zelf de sanering uit te voeren. De eigenaren kunnen nog bezwaar maken tegen de dwangsom.

Lees meer over:

polder sanering
Deel dit bericht met je vrienden!