zondag 20 juni 2021

Alles over Dordrecht

Reactie artikel Stem van Dordt Redding Wantijpop (ingezonden brief)

29 november 2011

DORDRECHT -  Met enige verbazing lazen wij afgelopen week in de editie van de Stem van Dordt dat de redding nabij voor is voor het jaarlijkse Wantijpopfestival dankzij twee initiatieven vanuit de Dordtse samenleving. Hoera!

Hoera?

Het stuk suggereert namelijk dat er in Dordrecht 'slechts' twee initiatieven lopen die het met sluiting bedreigde Wantijpop mogelijk kunnen redden maar niets is minder waar! Al in augustus van 2011 werd er namens ongeveer de gehele in Dordrecht actieve - muzieksector een brief gestuurd aan het college van B&W waarin de argumenten van de gemeente Dordrecht werden weerlegd. Tevens werd verantwoordelijk wethouder Jasper Mos verzocht in gesprek te gaan met deze vertegenwoordigers van de sector om in goed overleg tot een gezamenlijk en breed gedragen nieuwe aanpak te komen en zo het Wantijpopfestival te behouden. Tot op heden wacht de sector echter nog altijd op een uitnodiging van de wethouder.

Ook op een brief aan de leden van de Gemeenteraad, met het verzoek een motie in te dienen en het festival in de huidige vorm en met behoud van de financiering te laten voortbestaan, mocht men tot op heden geen enkele reactie ontvangen.

Dat alles is op zijn minst opmerkelijk te noemen gezien het feit dat het festival jaarlijks zo'n 40.000 bezoekers uit de regio trekt en dus gerekend mag worden tot een van de succesvollere (gratis) evenementen in de stad en dus eigenlijk voldoet aan voorwaarden van een succesvol evenement: een grote regionale uitstraling, weinig overlast, een grote aantrekkingskracht voor zowel Dordtenaren als niet Dordtenaren. Dat alles voor nog geen 3 euro per bezoeker/inwoner. Een reactie van de 'volksvertegenwoordiging' zou op zijn minst op zijn plaats geweest zijn om over een uitnodiging tot een gesprek nog maar te zwijgen.

De Dordtse muzieksector is zich er ook terdege van bewust dat er altijd zaken te verbeteren zijn. Daar staat men dan ook helemaal niet afwijzend tegenover. Wat wel te betreuren valt is dat van de één op de andere dag weer een succesvol publieksevenement de spreekwoordelijke nek wordt omgedraaid. Een evenement dat al jaren een belangrijke rol speelt voor velen en bijdraagt aan een positief imago voor de stad. Voor het gemak laten we de vele nevenactiviteiten rondom het festival nog maar even buiten beschouwing.

Natuurlijk is het mooi dat er op dit moment nieuwe activiteiten in de stad geïnitieerd worden maar wat daar daadwerkelijk van terecht zal komen is nog maar de vraag want we zijn weer terug bij af. Met de maximaal 25.000 euro aan te vragen evenementen subsidie kan onmogelijk een festival gerealiseerd worden dat zich qua omvang kan meten met het Wantijpop zoals dat de laatste jaren plaatsvond. En laten we eerlijk zijn, elk zichzelf respecterende stad verdient toch op zijn minst 1 popfestival of zou de gemeente liever zien dat die 40.000 bezoekers naar bijvoorbeeld Rotterdam of Breda trekken om daar hun geld uit te geven?

Beter zou het zijn geweest als de gemeenteraad haar ongenoegen (tijdig)kenbaar had gemaakt en om de tafel was gaan zitten met alle betrokkenen om tot een oplossing en meerjaren visie te komen. In plaats daarvan hanteert zij liever de botte bijl en plaatst zij niet alleen de muzieksector voor een voldongen feit maar ook alle bezoekers van dit jaarlijkse prachtige evenement. Het aangaan van een gesprek door de wethouder met de Dordtse muzieksector en het reageren op een ingezonden brief aan de gemeenteraad was op zijn minst fatsoenlijk geweest en een juiste eerste stap.

Ton van der Kolk, Timothy van der Holst, Nico de Mie

Lees meer over:

reactie Wantijpop
Deel dit bericht met je vrienden!