zondag 20 juni 2021

Alles over Dordrecht

Gerben Baaij: ,,De kerstmarkt Dordrecht is primair een markt"

28 november 2011

DORDRECHT - Mogen kramen op de kerstkramen wel of niet worden gehuurd of beschikbaar worden gesteld voor het verkondigen van het kerstverhaal? Dordtenaar Piet Buitendijk vindt het vreemd, dat geloofsgemeenschappen worden uitgesloten.

Gerben Baaij geeft hem als directeur van Dordrecht Marketing een reactie. Pieter Verhoeve heeft Baaij al laten weten nog eens met de fractie Christenunie/SGP te willen nadenken over de regels en de praktijk.

Gerben Baaij probeert het als volgt te verklaren:

"De Kerstmarkt Dordrecht is primair een markt. In onze algemene voorwaarden staat daarom al jaren dat kramen kunnen worden gehuurd voor de verkoop van kerstgerelateerde artikelen. Eén van de uitvloeiselen hiervan is dat al jaren de regel gehanteerd wordt dat kramen niet kunnen worden afgenomen door politieke en religieuze organisaties met het doel daar een inhoudelijke boodschap te brengen. Er zijn in het verleden op basis daarvan meerdere malen politieke partijen en organisaties geweigerd.

Een ander uitvloeisel van deze regel is –zonder dat wij dat gelijk willen stellen aan politiek of religie- dat niet kerstgerelateerde  producten actief geweigerd worden (‘witte sokken’, bijvoorbeeld). Alle kraamhouders moeten vooraf aan ons laten zien wat ze verkopen; hun aanbod moet door ons worden goedgekeurd. Als zij zich niet aan de afspraak houden, zijn zij bovendien daaropvolgende jaren niet meer welkom. Ook deze handelwijze vloeit voort uit het eerder genoemde uitgangspunt.

Kerst is in de Westerse samenleving een feest dat al heel lang zowel nadrukkelijk religieuze als wereldlijke aspecten kent. Veel van de symbolen -kerstboom, mistletoe, ballen- zijn niet afkomstig uit de christelijke traditie. De Kerstmarkt concentreert zich juist op dat wereldlijke aspect en de bijbehorende populaire cultuur. Het is een evenement dat is gericht op het bereiken en aantrekken van grote doelgroepen voor Dordrecht.

Wie wel eens een bezoek aan de Kerstmarkt  heeft gebracht, zal die naar onze verwachting niet snel omschrijven als “Jezus’ eigen feestje”, zoals de schrijver van het bericht doet. Dit is in elk geval een karakterisering die wij zelf niet voor onze rekening zouden durven nemen. Dat is niet de aard van de Kerstmarkt en zo is deze ook niet bedoeld.

De eventuele vraag of en hoe mensen of groeperingen boodschappen mogen uitdragen ten tijde van de Kerstmarkt, los van de kramen, is een verantwoordelijkheid van de gemeente. De gemeente neemt daarover mogelijk  zaken op in de evenementenvergunning. Daarnaast zijn zaken vastgelegd in reguliere verordeningen. De organisatie van de Kerstmarkt gaat daar niet over.

Wij begrijpen vanzelfsprekend de teleurstelling van de betrokkenen. Wat wij doen is echter niet meer en niet minder dan het consequent toepassen van de regels voor het huren van een kraam op de Kerstmarkt Dordrecht. Zonder aanzien des persoons.

Iedereen is welkom op de Kerstmarkt, maar niet iedereen kan er een kraam huren."

Aldus Gerben Baaij, directeur Dordrecht Marketing.

Lees meer over:

kerstmarkt Gerben Baaij
Deel dit bericht met je vrienden!