maandag 21 juni 2021

Alles over Dordrecht

,,Historische naam voor rotondes leidt tot verwarring in openbare ruimte in Dordrecht"

22 november 2011

DORDRECHT – Het college van burgemeester en wethouders wil rotondes in de stad Dordrecht geen historische naam geven, zoals vorig jaar door de gemeenteraad in een motie was gevraagd.  ,,Veel rotondes hebben de grootte van een kruispunt. Het is niet wenselijk om deze apart te benoemen omdat het geen toegevoegde waarde heeft voor de vindbaarheid. Het kan eerder tot verwarring leiden om extra namen toe te voegen aan de openbare ruimte”, aldus het college aan een brief aan de gemeenteraad.

De raad wilde een onderzoek naar de mogelijkheden om rotondes een historische naam te geven naar aanleiding van een idee van het Platform Stedelijke Herdenking. Het Platform had in andere steden rotondes ontdekt met een eigen historische naam.

In het verleden maakte het college van b. en w. op basis van ambtelijke adviezen, praktische bezwaren tegen historische voorstellen. Zo kostte het enige tijd voordat wordt besloten om de schaduw van het oude Postkantoor te gaan verwerken in het asfalt van het Bagijnhof.

Nog verder terug waren er eerst ambtelijke bezwaren tegen het VVD voorstel om aan bijvoorbeeld lantaarnpalen reclameborden te hangen. Dat zou de weg niet overzichtelijker maken en had  verkeerstechnische problemen. Uiteindelijk kreeg het VVD voorstel toch ruimte politiek steun.

De indieners van de motie om rotondes een naam te geven, denken nog na over mogelijkheden om het idee toch een kans te  geven ook in Dordrecht.

Deel dit bericht met je vrienden!