maandag 21 juni 2021

Alles over Dordrecht

Albert Schweitzer ziekenhuis vraagt de hulp van patiënten voor extra medicatieveiligheid

12 november 2011

DORDRECHT - Het Albert Schweitzer ziekenhuis roept patiënten op om bij elk bezoek aan het ziekenhuis een actueel overzicht van gebruikte medicijnen op zak te hebben. Iedereen kan zo’n ‘medicatieoverzicht’ bij zijn of haar eigen apotheek opvragen. Het ziekenhuis ondersteunt van harte de landelijke publiekscampagne Veilig het ziekenhuis in en uit: altijd een actueel medicatieoverzicht. De campagne start op 14 november, in de Week van de Patiëntveiligheid.

Ziekenhuisapotheker Roefke Smit van het Albert Schweitzer ziekenhuis legt uit waarom een medicatieoverzicht zo belangrijk is. ,,Er bestaat nu nog geen systeem waarin een medisch specialist het medicijngebruik kan bekijken van een patiënt die in het ziekenhuis komt voor een opname, dagbehandeling of poliklinisch consult. Maar die gegevens zijn wel van groot belang, om te voorkomen dat medicijnen worden voorgeschreven die niet goed samengaan. Eén centraal patiëntendossier komt er op korte termijn niet. De patiënt blijft voorlopig zélf de belangrijkste bron van informatie. Veel mensen zijn zich daar niet goed van bewust. De campagne moet dat doorbreken.”
 
De campagne is een initiatief van landelijke apothekers- en patiëntenorganisaties. Posters en folders worden verspreid in tal van instellingen in de gezondheidszorg, ook in het Albert Schweitzer ziekenhuis. Smit: ,,Op de posters staat in begrijpelijke cartoons weergegeven wat wij van de patiënt verwachten. Niet alleen dat ze een medicatieoverzicht opvragen en bij zich dragen, maar ook dat ze tijdens het bezoek aan een arts oplettend zijn en openhartig vertellen over medicijngebruik – ook over de zelf gekochte middelen – en allergiën. Helaas blijkt uit landelijke onderzoeken telkens weer dat er verschillen zijn tussen het daadwerkelijke medicijngebruik en de informatie die bij het ziekenhuis bekend is. Meestal loopt dat gelukkig goed af, maar er zijn wel degelijk grote risico’s denkbaar.”

De patiënt en het ziekenhuis moeten hier samen iets aan doen, betoogt de ziekenhuisapotheker. ,,Wij kunnen binnen het ziekenhuis nog zo veel doen aan het controleren van wat er wordt voorgeschreven, maar de veiligheid staat of valt met goede informatie bij binnenkomst en vertrek van de patiënt. Als de arts iets niet weet, kan hij of zij er ook geen rekening mee houden bij de behandeling, of bij de keuze voor geneesmiddelen die in het ziekenhuis gegeven moeten worden.”

De Ziekenhuisapotheek van het Albert Schweitzer ziekenhuis voert bij een deel van de opgenomen patiënten wel al ‘medicatiegesprekken’ op de dag dat zij het ziekenhuis binnenkomen, om het gebruik van geneesmiddelen exact in kaart te brengen, samen met de patiënt. Smit: ,,Helaas lukt dat nu nog niet bij iedereen, want de aantallen patiënten zijn zeer hoog. Maar we zijn al enorm geholpen als de mensen de dag ervóór een overzicht opvragen bij hun eigen apotheek en dat meebrengen.” 

De Poliklinische Apotheek in de hal van het Albert Schweitzer ziekenhuis (op de locaties Dordwijk en Zwijndrecht) kan wél bij andere apotheken in de regio medicatiegegevens opvragen. Hiervoor is vereist dat de patiënt elke keer schriftelijk toestemming geeft. Smit: ,,De Poliklinische Apotheek is dus absoluut veilig. Maar het zou ondoenlijk zijn om alle opgenomen en poliklinische patiënten bij elke wijziging om een handtekening te vragen. Dat zou dan duizenden keren op een dag moeten.”

Lees meer over:

asz patienten
Deel dit bericht met je vrienden!