maandag 21 juni 2021

Alles over Dordrecht

CDA woordvoering tijdens de begroting

9 november 2011

DORDRECHT - Tijdens de begrotingsbehandeling 2011 heeft het CDA Dordrecht aandacht gevraagd voor een aantal specifieke punten waar we beweging op willen zien:

Speelplekken
Bij de vaststelling van de bestuursrapportage vorige maand heeft het CDA via amendement voorgesteld om in 2011 geen besparing van 80.000 euro op onderhoud van speelplekken door te voeren. De wethouder antwoordde ons dat deze besparing eenmalig en zonder veiligheids- of kwaliteitsrico was. Groot is dan ook onze verbazing dat in voorstel 16 van de brede doorlichting een structurele besparing oplopend van 32.000 euro in 2013 tot 36.000 euro in 2018 door te voeren vanwege “het besef dat kinderen vooral behoefte aan speelruimte hebben en in minder mate aan speelvoorzieningen”. Het CDA steunt dat niet. Zeker niet als we zien wat er met de sommige speelvoorzieningen gebeurt binnen het huidige budget. Wat onveilig is wordt gewoon weggehaald. Zie de foto’s op de gemeentelijke website. Dat is toch niet wat we willen?!

Buslijn 1
Het CDA betreurt het dat buslijnen zoals lijn 1 verdwijnen/aangepast worden. We hebben dan ook bekeken of er alternatieve mogelijkheden zijn de verbindingen in stand te houden. Daarbij kwamen we het Rotterdamse initiatief “Flex Overschie” tegen. Een prachtig initiatief dat niet voor niks in de prijzen is gevallen. Het is een mooie aanvulling op het openbaar vervoer, levert zichtbaar een bijdrage een duurzaamheid door electrisch rijden te promoten en biedt werkzoekenden een mooie gelegenheid ervaring op te doen en daarmee de kans op een baan te vergroten. Dit past uitstekend in de geformuleerde transformaties op Duurzaamheid en Arbeidsmarktbeleid. We dienen een motie in die vraagt om onderzoek hoe dit initiatief te vertalen naar de Dordtse situatie en daarbij in het bijzonder te kijken hoe het ingezet kan worden als alternatief voor het verdwijnen van buslijn 1.

Leerlingenvervoer 
De voorgestelde bezuiniging A14 inzake het leerlingenvervoer gaat het CDA te ver. Met name de impact op een heel aantal kinderen met een verstandelijke of fysieke beperking die zijn aangewezen op speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs waarbij vaak ook de gezinssituatie problematisch is, vinden wij onacceptabel. Voor een deel van hen willen wij de grens op 2 kilometer houden. Welvarende ouderen van 65+ zonder problemen gratis met het openbaar laten reizen en tegelijkertijd bezuinigen op vervoer van leerlingen in de problemen vinden wij een onverkoopbare boodschap. Wij dienen een amendement in om de genoemde groep leerlingen buiten de bezuiniging op leerlingenvervoer te houden en dekking te vinden in het gerichter inzetten van schoolzwemmen. 

Schoolzwemmen
De meeste kinderen in het regulier basisonderwijs die deelnemen aan het schoolzwemmen hebben allang een zwemdiploma. Dat vinden wij inefficiënt gebruik van onderwijstijd, gedoe met bussen, veel tijd en geld dat nuttiger besteed kan worden gaat daar mee heen. Wij willen het aanbieden van schoolzwemmen beperken tot die groepen kinderen die dat echt nog nodig hebben. Het CDA stelt daarom voor om de in de begroting genoemde bezuinigingen op het leerlingenvervoer deels te halen uit het beperken van het schoolzwemmen.

Differentiatie in afvaltarieven
In het programma Milieu en Duurzaamheid wordt op pagina 55 onder ‘wat gaan we doen’ gemeld dat op basis van discussie van de raad in de loop van 2012 tariefdifferentiatie word ingevoerd. ‘Diftar’ voor de ingewijden. Daar staat weliswaar bij ‘na besluitvorming in de raad’, maar het klinkt toch als een gelopen race. Laat voor iedereen duidelijk zijn dat het CDA tegen invoering van Diftar is. Betalen per kilo in je kliko leidt tot ongewenst gedrag van mensen, afvaltoerisme en zwerfafval. Wij vinden gedragsbeïnvloeding en het aanbieden van adequate, laagdrempelige afvalvoorzieningen kansrijker.

Sportboulevard / zwembad
Het CDA steunt het vrijmaken van extra middelen om de parkeerproblemen rond de Sportboulevard aan te pakken. Tot onze waardering zien wij onze Sportboulevard gekozen worden als locatie voor aansprekende toernooien. 

Het blijft echter onuitstaanbaar dat het zwembad zo weinig op de daartoe geëigende uren geopend is voor recreatief zwemmen. We hebben bij het plannen maken voor de Sportboulevard zoveel aandacht voor de verenigingen daar gehad, dat we de ongeorganiseerde recreatieve zwemmers over het hoofd hebben gezien. Dat trekken wij ons aan. Het CDA wil dat herstellen en vraagt van het college een voorstel voor openstelling voor recreatieve zwemmers op gangbare tijden inclusief avonden. 
 
Rotonde Groene Zoom
Voor 2012 wordt een verkenning aangekondigd inzake aanpassen Rotonde Groene Zoom bij het Wellantcollege. Vanwege de veiligheid van met name de fietsende schoolgaande jeugd daar een belangrijke prioriteit voor het CDA! Waarom is die verkenning niet al gebeurd en staat dat nu pas voor 2012 als verkenning op de rol? En waarom staat de 1,2 miljoen euro die daarbij hoort niet al als reservering in de begroting? Wij krijgen graag de bevestiging dat hier geen vertragende adder onder het gras zit.
 

Lees meer over:

CDA begroting woordvoering
Deel dit bericht met je vrienden!