maandag 21 juni 2021

Alles over Dordrecht

Focus op voorkomen van overbelasting bij mantelzorgers

9 november 2011

DORDRECHT - Uit de Mantelzorgmonitor 2010 blijkt dat Dordrecht ongeveer 25.000 mantelzorgers heeft. Dit zijn mensen die langdurig en intensief zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner of een andere bekende. In 2008 is voor het eerst onderzoek gedaan naar wie er in Dordrecht mantelzorg geeft, hoe vaak en wat voor mantelzorgs het zijn. Bij deze meting door het OCD in 2010 is ook gekeken naar de zorgzwaarte, die blijkt toegenomen.

In 2008 zijn voor het eerst de mantelzorgers in Dordrecht in kaart gebracht en het aantal mantelzorgers blijkt gelijk gebleven. Dat geldt ook voor andere uitkomsten: 19.000 Dortenaren zorgen meer dan drie maanden en/of meer dan acht uur per week voor iemand, twee op de tien mantelzorgers meer dan acht uur per week en de meeste zorg geeft men aan (schoon)ouders.

Zorgzwaarte toegenomen 
In deze monitor is er ook gekeken naar de zorgzwaarte voor mantelzorgers. Reden hiervoor is dat de toelating voor de AWBZ zorg in 2009 strenger is geworden. Uit het onderzoek komen geen verschillen in aantal en de intensiteit van mantelzorg. Maar uit gesprekken met professionals komt wel naar voren dat de druk op mantelzorgers toeneemt. Er wordt door hen een grotere belasting geconstateerd. Ook zien zij dat mantelzorgers pas laat aan de bel trekken, op het moment dat zij overbelast zijn. 

De verwachting is dat de druk op mantelzorgers door bezuinigingen en vergrijzing verder toeneemt. In de toekomst zal er meer van de informele zorg worden gevraagd ook in Dordrecht. Een goede, tijdige ondersteuning van mantelzorgers is dan ook van groot belang. 

Voorkomen overbelasting 
Daarom zal het mantelzorgbeleid zich meer focussen op het voorkomen van overbelasting bij mantelzorgers. De eerstelijnszorg heeft hierin een belangrijke signaalfunctie. De gemeente wil hiervoor de deskundigheid bij de eerstelijnszorg, waaronder huisartsen bevorderen. Ook wil de gemeente de inzet van vrijwilligers bij mantelzorgondersteuning vergroten om duurdere professionele zorg te voorkomen. 

Aanbod zichtbaar maken 
Veel mantelzorgers weten niet goed waar ze terecht kunnen en welke mogelijkheden er zijn van ondersteuning. De mantelzorgers die hulp ontvangen bij zorg, krijgen het vooral uit het eigen netwerk (81%), gevolgd door betaalde krachten (48%) en vrijwilligers (9%). 15% Van de mantelzorgers krijgt uitsluitend hulp van een professional. Uit het onderzoek blijkt dat mantelzorgers vinden dat er een slecht/geen overzicht is van het ondersteuningsaanbod. Daarom ligt de focus komende tijd op het beter zichtbaar maken van het aanbod van ondersteuning voor mantelzorgers en het bereiken van nieuwe mantelzorgers.

 

Lees meer over:

mantelzorgers ocd overbelasting
Deel dit bericht met je vrienden!