maandag 21 juni 2021

Alles over Dordrecht

D66 woordvoering tijdens de begroting

9 november 2011

DORDRECHT - D66 maakt zich zorgen zich over de financiën. In 2012 moet er weer bezuinigd worden.

Tijdens de Algemene Beschouwingen dinsdag 8 november 2011 in de gemeenteraad deed D66 de volgende oproep:

"We leggen de ambitie neer om in 2030 als Dordrecht klimaatneutraal te zijn. Samen met bewoners, organisaties, woningbouwverenigingen en instellingen willen we dit doel halen. Door de vele activiteiten en beleidsplannen pleiten we nu voor het opstellen van een ROUTEKAART, waarbij duidelijk wordt waar er nog inspanning nodig is, of iedereen erbij betrokken is en wanneer de gemeente zelf klimaatneutraal is. Het debat hierover gaan we graag aan in de gemeenteraad.

D66 wil bezuiigingen doen door keuzes te maken en niet te bezuinigen volgens de kaasschaaf; dat is overal wat weg halen zonder daarbij de gevolgen op de langere termijn te overzien. Daar is D66 geen voorstander van. De bezuinigingen zullen gevolgen hebben voor de stad en bewoners, dus moeten bewust genomen worden. Als de gemeente minder gaat doen, moet dit aan bewoners verteld worden en vragen wat zij kunnen doen. D66 pleit daarom voor een takendiscussie, waarbij de gemeenteraad zich uitspreekt over wat de gemeente zelf blijft uitvoeren, welke taken worden uitbesteed naar anderen en welke worden afgestoten.

Op deze manier hoeven we niet meer Mulderboetes uit te schrijven of minder onderhoud aan riolen te plegen, voorstellen vanuit het college waar, D66 het niet mee eens is.
 
D66 maakt zich hard voor een levendige binnenstad. Dat doen we door met de raad te bezien wat nodig is voor de binnenstad, zodat we sterker maken wat sterk is maar ook kijken wat nog nodig is voor de binnenstad. D66 betreurt dat er nog geen University College in Dordrecht is en vraagt het college om te onderzoeken welke acties mogelijk zijn. De komst van een bioscoop juichen we toe maar we vinden wel dat een bioscoopondernemer dit zonder overheidsgeld moet realiseren. Dezelfde voorwaarde stelt D66 ook aan een nieuw stadion voor FC Dordt. D66 investeert liever in voorzieningen als bibliotheekfilialen en buslijn 1 met haltes bij verzorgingstehuizen en ziekenhuizen".

Lees meer over:

begroting d66 woordvoering
Deel dit bericht met je vrienden!