maandag 21 juni 2021

Alles over Dordrecht

Evangelist Teun van der Weyden roept op tot meer eenheid

7 november 2011

DORDRECHT -Teun van der Weyden is een evangelist uit Dordrecht, die op zijn manier de blijde boodschap wil brengen binnen en buiten de stadsgrenzen. Hij doet nu een oproep om te komen tot meer eenheid ook in de kerk op Dordt. Daarvoor is er aanstaande vrijdag een bijeenkomst belegd in de Augustijnenkerk:

Zijn bericht is als volgt:

Hoe komt er (meer) éénheid, ook in de Kerk op Dordt?

Heel eenvoudig, door allen - die oprecht God en de Heere Jezus Christus, onze gestorven, opgestane en ten hemel gevaren Heiland liefhebben -  ook hartelijk lief te hebben en  te aanvaarden als mijn broeder en zuster.

Op D.V. vrijdag 11.11.11 hopen wij samen te komen om over bovenstaande vraag na te denken, ons te verootmoedigen, samen te bidden en te zingen.

Wij hopen samen te komen i.v.m. de nood en de ernst van de tijd. Samen komen met kinderen van God, die met ons bewogen zijn over de situatie waarin wij als Kerk en samenleving verkeren.

Plaats van samenkomst: Augustijnenkerk, Voorstraat 216 (bij ’Het Hof’)

Tijdstip: Van 10.00 uur tot circa 16.00 uur.

Sprekers zijn o.a. Ds. H.J. lam, Ds. M. Pronk en Ds. J. den Admirant.

Er is ook gelegenheid voor onderling contact.

Het is nu de tijd dat de kinderen van God zich mobiliseren.

Volk van God, sta op!

 

Evangelist Teun van der Weijden, in samenwerking met Ds. Jan den Admirant

Deel dit bericht met je vrienden!