maandag 14 juni 2021

Alles over Dordrecht

Karmelkring Elia ziet nieuwe kansen

Karmelkring Elia ziet nieuwe kansen

3 november 2011 (door Paul Seesink)

DORDRECHT - Op 15 oktober waren 60 karmelbelangstellenden uit West-Nederland in Leiden bijeen om te spreken over de vorming van een 'Karmel West'. Ondanks de hier op Dordrecht.net eerdervermelde sluiting van het Dordtse klooster en mogelijk andere conventen in West-Nederland, wil men de aanwezigheid van de Karmel in de randstad toekomst geven. Een steunpunt vormen voor onder meer de katholieken in de Drechtsteden. Dit Leidse 'convent' beschreef Paul Seesink in een 'sfeertekening' op www.karmelcentra.nl/dordrecht.

Grote zorg
De clustering met parochies in de Drechtsteden tot een 'XXL-parochie', de opheffing van gebedshuizen in Dordrecht, maar met name de praktijk in het huidige parochiepastoraat en het te verwachten beleid van een nieuw te vormen pastoraal team, geven aanleiding tot zeer grote zorg bij de katholieke gemeenschappen in Crabbehof, Dubbeldam en Stadspolders.

Karmelkring Elia
Velen katholieken uit die gemeenschappen zien in de huidige ontwikkelingen, binnen een opkomende vloeiende samenleving, nieuwe kansen om karmelitaanse pijlers zoals, stilte, contemplatie, liturgie, studie, eerbied, gerechtigheid en diaconie, een eigentijdse inhoud te geven. Zij willen een 'Karmelkring Elia' vormen die streeft naar de waarborging dat in de Drechtsteden de karmelvieringen, de Gedachteniskapel Titus Brandsma en het Centrum van Spiritualiteit worden behouden. Daarvoor komen zij op 16 november in de Gedachteniskapel in Crabbehof, aan de Nolensweg, bijeen.

Deel dit bericht met je vrienden!