zondag 20 juni 2021

Alles over Dordrecht

Drechtwerk sluit metaalbedrijf

2 november 2011

DORDRECHT -Het Algemeen Bestuur van Drechtwerk heeft, op advies van de directie en de Raad van Commissarissen, besloten om zo spoedig mogelijk tot sluiting van het metaalbedrijf van Drechtwerk over te gaan. Daar dit een ingrijpend besluit is, willen wij u via dit persbericht nader informeren. Vanmiddag om 15.00 bent u van harte welkom bij Drechtwerk om over dit onderwerp nader vragen te stellen aan de heer Marco Wilke, Algemeen Directeur van Drechtwerk

Het zal u wellicht niet zijn ontgaan. De Sociale Werkvoorziening ligt onder vuur. In Den Haag is men druk bezig met het vormen van een nieuwe wetgeving (de ‘Wet Werken naar Vermogen’ (WWnV)) die ingrijpende gevolgen heeft voor alle Sociale werkvoorzieningsbedrijven, en dus ook voor Drechtwerk.

Voor de sociale werkvoorziening betekent dit onder meer dat de omvang van deze regeling op termijn met 2/3 krimpt, en dat de financiële ruimte nog verder afneemt. Het kabinet wil dat mensen met een beperking in de regel in het ‘gewone’ bedrijfsleven werkzaam zijn en zo min mogelijk in speciale organisaties zoals SW-bedrijven. Voor Drechtwerk betekent dit dat een dubbele slag geslagen moet worden: er lag al de opdracht om het bedrijf gezonder te maken, en tegelijkertijd moeten we anticiperen op de toekomst

Voor beide opdrachten betekent het dat we uiterst kritisch de bestaande bedrijfsvoering tegen het licht moeten houden. Analyse van het metaalbedrijf – waar onder meer de bekende lockers (Comguard) gemaakt worden – levert op dat dit bedrijf met een zeer fors verlies draait. Een verlies dat in het lopende jaar, gezien de slechte markt voor lockers op dit moment, alleen maar toeneemt. Tegelijkertijd is het machinepark sterk verouderd en zal het in de toekomst steeds moeilijker worden om vaklieden uit het SW-bestand op te leiden. Kortom, er zijn eigenlijk geen redenen voor nu en in de toekomst om het metaalbedrijf draaiende te houden.

Wij erkennen dat deze beslissing een enorme impact heeft op onze eigen organisatie. Voor zowel SW-medewerkers (ongeveer 70 personeelsleden) als voor de staf (15 medewerkers) zal gezocht worden naar andere functies, zowel buiten als binnen het bedrijf. Drechtwerk heeft een lopend sociaal plan afgesloten met de vakbonden dat uitgaat van het principe ‘geen gedwongen ontslagen, maar van werk naar werk begeleiden’.

Het ontmantelen van het metaalbedrijf is een kostbare operatie: de opbrengsten verdwijnen vrijwel onmiddellijk terwijl kosten nog een tijd doorlopen. Het kabinet heeft ten behoeve van de invoering van de WWnV voor dit soort situaties een financiële voorziening in het leven geroepen. Naar verwachting heeft deze voorziening voor het Drechtstedengebied een omvang van € 6 miljoen. Het Algemeen Bestuur acht het meer dan legitiem om deze voorziening aan te wenden voor de sluiting van het metaalbedrijf, die naar verwachting ruim € 3 miljoen zal kosten.

Lees meer over:

drechtwerk
Deel dit bericht met je vrienden!