maandag 21 juni 2021

Alles over Dordrecht

Dordrecht wil regie verduurzaming energie in eigen handen nemen

1 november 2011

DORDRECHT -Keuze voor eigen energiecoöperatie

Dordrecht wil zelf het heft in handen nemen om samen met partners en inwoners energiebesparing en het gebruik van duurzame energie in de stad te versnellen. De gemeente Dordrecht en energie- en afvalnutsbedrijf HVC richten hiervoor een eigen energiecoöperatie op. De Energiecoöperatie Dordrecht (ECD) krijgt een startkapitaal van 1,4 miljoen euro mee en gaat daarna werken met een revolving fund, waarbij opbrengsten gebruikt worden voor nieuwe investeringen in duurzame energie.

Dordrecht en HVC zetten met het oprichten van de Energiecoöperatie Dordrecht een grote stap op het gebied van duurzame energie in Nederland. De ECD voorziet in een duidelijk loket voor duurzame energie en energiebesparing met hieraan gekoppeld een sterke uitvoeringsorganisatie. De ECD ondersteunt niet alleen inwoners en bedrijven bij het treffen van energiebesparende maatregelen, maar slaat ook een brug tussen de betrokkenheid van inwoners en bedrijfsleven enerzijds en duurzame energie- en energiebesparingprojecten anderzijds.

Wethouder Harry Wagemakers (Duurzaamheid): “We hebben in de gemeenteraad stevige energiedoelstellingen vastgelegd die in 2015 moeten leiden tot elf procent energiebesparing ten opzichte van 2009 en drie procent opwekking van duurzame energie. In 2050 willen wij energieneutraal zijn. Ik wil voor die groene economie op lokaal niveau gaan. Om dat te halen, moeten we versnellen en zelf de regie pakken. Dat doen we nu, samen met onze lokale partner HVC, door de Energiecoöperatie Dordrecht op te richten. Een innovatie waar we onze nek voor uitsteken. Als je innoveert, zitten daar risico’s aan. Niemand heeft een glazen bol, maar de gemeente Dordrecht en HVC zijn er van overtuigd dat de ECD gaat slagen en dat inwoners van Dordrecht hier van gaan profiteren.”

Monic van Eerden van HVC: “Overheden kunnen met de huidige technieken de oude nutsvoorzieningen, zoals (duurzame) energie, weer in eigen hand nemen. Dordrecht heeft, als voorloper op gebied van duurzaamheid, deze stap gezet. HVC trekt hier als nutsbedrijf graag samen met haar in op. We voorzien dat de ECD een groot maatschappelijk effect kan bereiken. De lokale energiecoöperatie is bij uitstek geschikt om in te zoomen op de lokale situatie en wat daar nodig is. We pakken verschillende duurzame energieprojecten in coöperatieve samenwerkingsverbanden op. In combinatie met het revolving fund moet dit zorgen voor lokale versnelling op gebied van duurzaamheid. Door in dit alles samen op te trekken met inwoners en bedrijven willen we bovendien een impuls geven aan de lokale economie en sociale samenhang en betrokkenheid.”

Veelzijdig
De energiecoöperatie krijgt een veelzijdig karakter. Er komt een energieloket in de Duurzaamheidsfabriek, zowel fysiek als digitaal, waar mensen tips en besparingsadviezen kunnen krijgen. De ECD gaat wijkgerichte energiebesparingsacties coördineren en in deze rol hand- en spandiensten verrichten bij burgerinitiatieven. Ontwikkeling van projecten voor overige activiteiten gaat de ECD wel coördineren, maar wordt uitgevoerd door op te richten project BV’s. De coöperatie kan via zo’n project BV ook optreden als leverancier van duurzame energie, waarbij HVC de faciliteiten levert. Hiermee kan duurzaam opgewekte energie uit eigen stad tegen marktconforme prijzen worden aangeboden. De marge vloeit terug naar het fonds dat het ECD beheert om te investeren in nieuwe projecten voor duurzame energie en energiebesparing. Zowel de gemeente Dordrecht als HVC krijgen geen winst uitgekeerd. De coöperatie gaat zoveel mogelijk als leerwerkbedrijf functioneren.

Besluitvorming
Het college van B&W van Dordrecht en de Raad van Commissarissen van HVC hebben ingestemd met de oprichting van de ECD. Het voorstel gaat nu voor besluitvorming naar de gemeenteraad van Dordrecht. Als de gemeenteraad instemt, gaat het besluit ter goedkeuring naar Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland.

Lees meer over:

duurzaamheid energie
Deel dit bericht met je vrienden!