dinsdag 28 september 2021

Alles over Dordrecht

Bioscoop krijgt motie van afkeuring

28 oktober 2011

DORDRECHT - Afgelopen raadsvergadering besprak de raad de raadsinformatiebrief stand van zaken Bioscoop.

D66 is voorstander van de komst van een bioscoop naar Dordrecht, maar is niet bereid voor deze komst overheidsgeld te betalen.Paul Tiebosch (D66):"Een bioscoop is een commerciële onderneming en wij vinden dat een ondernemer dit op eigen kracht moet kunnen doen."
 
Het college is wel bereid fors te investeren in een bioscoop in deze periode te realiseren en heeft voor de grond € 1,5 mln. en voor parkeren €2,0 mln. over.

De zoektocht naar een geschikte locatie is tot nu toe verlopen naar aanleiding van gestelde kaders door het college. De raad werd hier wel over geïnformeerd maar had geen startnotitie ontvangen om zelf een betere positie in te nemen. Onze fractie heeft daar grote moeite mee en herhaaldelijk om een startnotitie verzocht maar de coalitiepartijen volgden het college in deze.

Naast dat hiermee de raad niet in positie wordt gebracht, ging het college hiermee ook voorbij aan de eigen financiële spelregels. Een kredietvoorstel voor de voorbereidingskosten, die in de tussentijd gemaakt zijn, was in november 2010 wel aangekondigd maar tot op heden niet door de raad ontvangen. PvdA, GL, CU/SGP, VSP en D66 dienden een motie in om in ieder geval dit te regelen.
 
Na lang aandringen zegde de wethouder een kredietvoorstel toe. Echter na de schorsing trok hij zijn toezegging in en boog hij deze om tot het opstellen van een verantwoordingsstaat. Verbaasd over deze wending hebben de oppositiepartijen wethouder hierop nogmaals bevraagd, die bij zijn standpunt bleef. Als reactie op deze wending hebben is de motie door de oppositiepartijen vervangen voor een motie van afkeuring.
 
Deze motie kreeg geen steun van de coalitiepartijen; echter het CDA diende de inmiddels ingetrokken motie met een kleine aanpassing, alsnog in en liet deze in stemming brengen. Voor deze motie stemden PvdA, VVD, GL, CDA, CU/SGP, D66 en VSP. De wethouder moet daardoor alsnog een kredietvoorstel voor de voorbereidingskosten opstellen en aanbieden aan de raad.
 
Inmiddels zijn door het college bij de bestuursrapportage de benodigde € 1,5 mln. voor een bioscoop gereserveerd. Dit voorstel kreeg enkel steun van de coalitiepartijen. 

Lees meer over:

VVD PvdA CDA bioscoop d66 cu/sgp vsp gl
Deel dit bericht met je vrienden!