Wednesday 22 September 2021

Alles over Dordrecht

Dordrecht pakt onrechtmatig grondgebruik aan

26 oktober 2011

DORDRECHT - Dordrecht wil een eind maken aan het onrechtmatig gebruik van grond in de gemeente. Wie zich zonder toestemming gemeentegrond heeft toegeëigend, krijgt een brief en een uitnodiging voor een gesprek. Doel van de actie: onrechtmatige situaties waar mogelijk legaal maken. 

 “We willen af van de rechtsongelijkheid”, verklaart verantwoordelijk wethouder Rinette Reynvaan. “Het is niet eerlijk wanneer een ander zich meer rechten toeëigent door bijvoorbeeld een extra stuk grond in gebruik te nemen”. De gemeente gaat daarbij overigens niet meteen uit van kwade opzet. “Het kan ook gaan om nieuwe bewoners die niet weten dat een deel van hun tuin eigenlijk gemeentegrond is”, aldus wethouder Reynvaan. “Daarom kiezen we voor een persoonlijke aanpak.” 
 
Soms heeft de gemeente afspraken gemaakt over het gebruik van grond, bijvoorbeeld met bewoners die samen een groenstrook beheren. “Daar gaat het ons bij deze actie niet om”, zegt de wethouder. “We zoeken die gevallen waar mensen een stuk grond van de gemeente in gebruik hebben genomen voor het vergroten van hun tuin of om een pad te creëren vanuit hun tuin naar de openbare weg.” 
 
Ruim honderd locaties 
Een eerste inventarisatie – aan de hand van onder meer luchtfoto’s en wijkschouwen – leverde ruim honderd locaties op waar mogelijk sprake is van onrechtmatig grondgebruik. Het gaat om één tot 600 m2 grond. “We hebben nog niet alle locaties in beeld, dus er kan wat bij komen.” 
De verjaringstermijn voor het opeisen van het eigendomsrecht is bij wetswijziging verkort van 30 naar 20 jaar. Op 1 januari 2012 ontstaat daardoor een nieuwe situatie. ,,Als je wat wilt doen, moet je nu in gesprek gaan met bewoners om tot een gezamenlijke oplossing te komen. De intentie is om onrechtmatige situaties waar mogelijk te legaliseren.” 
 
Koop of huur 
Waar het gebruik geen problemen oplevert, wordt bewoners of bedrijven de mogelijkheid geboden om de grond te kopen. Waar verkoop niet kan, omdat er bijvoorbeeld kabels en leidingen in de bodem zitten, wordt een huur- of gebruiksovereenkomst voorgelegd. 
 
Onwenselijk 
In gevallen waar het grondgebruik echt onwenselijk is, maant de gemeente bewoners de situatie in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Wanneer het onrechtmatig grondgebruik blijft voortduren neemt de gemeente juridische stappen. Na het herstel van de oude situatie neemt de gemeente de grond weer normaal in beheer en onderhoud. 
“Bij onze aanpak gaan we uit van de gegevens in het kadaster of eerder met de gemeente gemaakte afspraken. Wanneer bewoners vinden dat het anders is, zullen we hen vragen met bewijzen te komen”, aldus wethouder Reynvaan. 
 
Rechtsgelijkheid 
De wethouder denkt dat veel mensen blij zijn dat de gemeente de rechtsgelijkheid herstelt. Voor het eind van dit jaar krijgt iedereen die illegaal gemeentegrond in gebruik heeft een kennisgeving in de bus. Na reactie van de bewoner volgt een persoonlijk gesprek. 
 
Meer informatie 
Voor meer informatie over onrechtmatig gebruik van gemeentegrond, kunnen mensen terecht op de website van de gemeente Dordrecht onder Antwoord©.
 
Deel dit bericht met je vrienden!