Tuesday 21 September 2021

Alles over Dordrecht

Albert Schweitzer ziekenhuis vraagt hulp van het publiek bij winnen van Patiëntveiligheid Award 2011

20 oktober 2011

DORDRECHT/ZWIJNDRECHT - Het Albert Schweitzer ziekenhuis is als één van drie Nederlandse ziekenhuizen genomineerd voor de ‘Patiëntveiligheid Award 2011’ van het VMS Veiligheidsprogramma. Het ziekenhuis is er de afgelopen jaren in geslaagd om zowel het aantal reanimaties op verpleegafdelingen als het aantal sterfgevallen door ernstige sepsis (bloedvergiftiging) aantoonbaar fors terug te dringen. Het publiek mag dit jaar de winnaar van de Award kiezen. Dat kan door middel van een stem via de site www.vmszorg.nl. Op 17 november wordt de winnaar bekendgemaakt.  

 
Het Albert Schweitzer ziekenhuis heeft de opvallende resultaten bereikt door patiëntendossiers en sterftecijfers uit het verleden slim te analyseren en om te zetten in verbeterpunten. Zo werd een Spoedinterventieteam opgezet, dat door verpleegkundigen en/of artsen naar een afdeling kan worden geroepen zodra een patiënt signalen vertoont die kunnen duiden op een naderende verslechtering van zijn toestand. Personeel van de Intensive Care komt de patiënt dan direct nader beoordelen. Na deze maatregel nam het aantal reanimaties op verpleegafdelingen af met meer dan de helft. 
 
Op het gebied van sepsisbestrijding is het bereikte resultaat al even drastisch. De sterfte aan sepsis werd teruggebracht van 40 procent naar minder dan 14 procent, terwijl het landelijk gemiddelde nu nog boven de 30 ligt. Dit lukte door de invoering en strikte hantering van een checklist om naderende ernstige sepsis tijdig te herkennen, in combinatie met het verplicht binnen een half uur starten met antibiotica- en vochttoediening. Zo wordt voorkomen dat sepsis zich ontwikkelt tot ernstige sepsis.
 
IC-arts en kwaliteitsmanager Ralph So is een van de voortrekkers van de maatregelen in het Albert Schweitzer ziekenhuis. ,,We zijn al in 2006 begonnen met het systematisch en grondig analyseren van patiëntendossiers om risico’s in kaart te brengen. Je gaat dan tot in de kleinste details bekijken hoe een patiënt eraan toe was en hoe de omstandigheden waren voorafgaand aan een plotse verslechtering of overlijden. In die dossiers zit een schat aan informatie. Het is heel veel werk, maar niet ontzettend moeilijk. De basisgegevens zijn bovendien al voorhanden. Elk ziekenhuis kan dit systeem overnemen en wij hopen dat ze dat ook doen. Daarom doen wij ook mee aan de wedstrijd. Nu we genomineerd zijn, zouden we graag willen winnen ook. Dus: stem via de VMS-site op ons!” 
 
So betoogt dat elke patiënt recht heeft op veilige zorg, met een minimale kans om vermijdbare, onbedoelde gezondheidsschade op te lopen in een ziekenhuis. ,,Het is onze plicht om een veiligheidsklimaat te creëren waarin de kans op schade minimaal is. Het kan altijd nog beter, maar wij hebben met een gezamenlijke inspanning forse stappen gezet in het verder beperken van risico’s.” 
 
Uit 27 inzendingen zijn er drie genomineerd. De andere zijn het Helmondse Elkerliek Ziekenhuis (met een project op het gebied van medicatieveiligheid) en het Schiedamse Vlietland Ziekenhuis (met een ‘stoplichtsysteem’ dat de patiënteninstroom reguleert). Ook hun inzendingen zijn te zien op de VMS-site. VMS Veiligheidsprogramma is een landelijk project dat vijf jaar lang 93 ziekenhuizen ondersteunt bij het zo ver mogelijk terugdringen van het risico op vermijdbare schade bij patiënten. Partners in VMS zijn: NVZ vereniging van ziekenhuizen, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, Orde van Medisch Specialisten en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. 
Deel dit bericht met je vrienden!