Wednesday 22 September 2021

Alles over Dordrecht

Dordrecht werkt internationaal samen met aanpak instroom abreidsmigranten

18 oktober 2011

DORDRECHT - Dordrecht werkt samen met andere grote steden en de regering van Nederland en Vlaanderen aan een goede aanpak van de instroom van arbeidsmigranten uit Midden-en Oost-Europa. Daartoe heeft wethouder Piet Sleeking maandag in Brussel een ‘Memorandum of Understanding’ ondertekend, samen met zijn collega’s uit Rotterdam, Den Haag, Breda, Eindhoven, Antwerpen, Gent, Sint-Niklaas en Genk en vertegenwoordigers van de Nederlandse en Vlaamse regering.

 ,,Het gaat nu vooral om het uitwisselen van kennis”, zegt wethouder Sleeking. ,,Immigratie uit Midden- en Oost-Europa is een vraagstuk dat in veel steden speelt. We willen de migratiestromen goed in kaart brengen. Daarbij behoren vraagstukken op het gebied van registratie, maar ook de vraag in hoeverre deze mensen zich hier blijvend willen vestigen met hun gezin. Dat betekent nogal wat voor huisvesting en onderwijs.’’ 
 
Vrij verkeer van burgers 
De ondertekening vond plaats op het Secretariaat-Generaal van de Benelux in Brussel. Een belangrijk aantal steden in de Benelux en aangrenzende regio’s kennen de laatste jaren een sterke instroom van EU-burgers uit Midden- en Oost-Europa. Deze migratie vindt plaats dankzij het recht van vrij verkeer en verblijf van burgers in de EU. Belangrijke drijfveren zijn de grote verschillen in welvaart, tewerkstelling en welzijn. Naast economische en demografische ontwikkelingsmogelijkheden plaatst deze instroom de steden ook voor uitdagingen. 
 
Fondsen 
Door samenwerking in Benelux-verband willen de steden en centrale overheden samen de verantwoordelijkheid opnemen om deze kansen te benutten en de uitdagingen aan te gaan. Met de ondertekening van de overeenkomst willen de partners onder meer:
 
  • De toestroom van intra-Europese migranten in kaart brengen, goede praktijken rond integratie uitwisselen en waterbedeffecten vermijden;
  • In herkomstlanden een al te rooskleurig beeld van de Benelux bijsturen. Vaak komen de migranten immers in een grote sociale achterstand terecht.
  • Op Europees niveau bestaande fondsen (structuurfondsen, integratiefondsen) ook inzetten voor de integratie van intra-Europese migranten.
Over dat laatste is Sleeking optimistisch. ,,Ik heb goede verwachting dat er op termijn Europees geld beschikbaar komt om deze problemen aan te pakken. In Dordrecht besteden we bijvoorbeeld veel geld aan de huisvesting van arbeidsmigranten, zoals de illegale kamerverhuur.

Lees meer over:

arbeidsmigranten dordrecht
Deel dit bericht met je vrienden!