Thursday 23 September 2021

Alles over Dordrecht

Landelijke Karmelprior licht sluiting klooster Dordrecht toe

17 oktober 2011

DORDRECHT - De leider van de Karmelietenorde in Nederland heeft in een brief de sluiting van het klooster in Dordrecht toegelicht. Hij schrijft:

 

Brief van de prior provinciaal over de toekomst van Karmel Dordrecht

Almelo,  oktober 2011

Beste zusters en broeders,

Met deze brief wil ik jullie op de hoogte stellen van het eerste besluit dat het bestuur heeft genomen met betrekking tot de voortgang van de Karmel in het Westen. Ik wil jullie laten weten, dat ik vanmiddag Nico Hofstede, Bouke Halma en Jos Tromp en later op de dag ook de leden van het bestuur van de parochie Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel op de hoogte heb gesteld van het besluit van ons bestuur, dat Dordrecht niet de plek zal worden waar de nieuwe Karmelgroep in het Westen gehuisvest zal worden. Dit betekent dat de communiteit van Dordrecht op termijn opgeheven zal worden en het klooster verkocht zal worden. Over de beide andere locaties, Aalsmeer en Amstelveen, hebben we om diverse redenen nog geen beslissing kunnen nemen.

In dit moeilijke besluit hebben een aantal overwegingen een rol gespeeld.

Wij zouden heel graag in Dordrecht zijn gebleven. Dordrecht is onderdeel van een sterk verstedelijkte regio, - een van de voorwaarden van het kapittel voor de vestiging van een nieuwe Karmelgroep. De stadsparochie van Dordrecht kent een grote groep van zeer actieve, enthousiaste en competente parochianen, die ons meerdere malen heeft laten weten hoezeer ze hoopt dat de Karmel in Dordrecht zal blijven, ook als de parochie deel zal gaan uitmaken van een veel grotere nieuw te vormen parochie. Naast ons klooster ligt een karakteristieke kerk, die door zijn tentvorm verwijst naar de visie van Vaticanum II op de kerk als Gods Volk Onderweg. En wat ons heel sterk heeft aangesproken: in de kerk is enkele jaren geleden een prachtige kapel gerealiseerd om de gedachtenis van Titus Brandsma vast te houden en te eren.

Dat wij desalniettemin hebben besloten dat Dordrecht niet de plaats zal worden waar we een nieuwe communiteit stichten, vindt vooral zijn reden in de constatering dat het kloostergebouw in zijn huidige indeling en bouwkundige toestand ongeschikt is voor een nieuwe communiteit en dat de verbouwingen die noodzakelijk zouden zijn bij een doorstart te kostbaar zullen zijn. Omdat wij in de zeer nabije toekomst voor grote uitgaven staan ten behoeve van o.a. de restauratie van ons voormalige noviciaatsgebouw in Boxmeer, is het onverantwoord de financiële last van een verbouwing in Dordrecht op onze schouders te nemen. Daarnaast heeft in de besluitvorming meegespeeld dat het bestuur opteert voor een centrale locatie in het Westen die dichtbij een universiteit met een theologische faculteit ligt. Dat de stadsparochie van Dordrecht per 1 januari onderdeel zal zijn van een groot cluster heeft een rol gespeeld, maar was niet doorslaggevend in onze besluitvorming.

Ik besef terdege, dat dit besluit hard zal aankomen bij de mensen die er de directe gevolgen van zullen ondervinden: allereerst de leden van de huidige communiteit, maar ook degenen die zich door associatie of door het lidmaatschap van Karmelbeweging met de Karmel van Dordrecht verbonden hebben, de vele parochianen die zich nauwelijks een parochie zonder Karmel kunnen voorstellen, de zusters en broeders van Karmel Den Haag die een sterke band hebben met Karmel Dordrecht en niet te vergeten de zusters en broeders die zich in het verleden met heel veel energie ingezet hebben voor de opbouw van de Karmel in Dordrecht… én tenslotte maar niet op de laatste plaats wij allemaal. Wij zullen allen de pijn voelen van het besluit dat het bestuur heeft moeten nemen. Ik hoop vurig dat we elkaar in al deze ontwikkelingen zullen kunnen steunen en bemoedigen.

Zoals gezegd is er in Dordrecht een kring van mensen die zich met hart en ziel verbonden weten met de Karmel. Verschillenden van hen hebben tot nu toe in de moeilijke omstandigheden van de afgelopen jaren geijverd voor de voortgang van het centrum voor spiritualiteit. Ik zal in een overleg dat we binnenkort zullen hebben met hen de mogelijkheden bespreken van continuering van dit centrum voor spiritualiteit. Wij van onze kant zullen daaraan alle mogelijke medewerking verlenen.

Nogmaals, ik realiseer me, dat ons besluit veel pijn met zich meebrengt. Wij zullen er alles aan doen om deze pijn te helpen dragen en we zullen proberen alle betrokkenen zo goed mogelijk bij de gevolgen van ons besluit te betrekken

 

Met hartelijke groet,

Ben Wolbers O.Carm.

Prior Provinciaal

Deel dit bericht met je vrienden!