Wednesday 22 September 2021

Alles over Dordrecht

Gemeente gaat hondenuitlaatplaatsen beter afstemmen op gebruik

13 oktober 2011

DORDRECHT - Meer uitlaatstroken voor honden en minder hondentoiletten. Dat is de belangrijkste wijziging die de gemeente voorstelt in de nieuwe hondenuitlaatkaarten. Verder wordt het maaien en poepzuigen beter afgestemd op het gebruik van de voorzieningen. Met deze wijzigingen komt de gemeente tegemoet aan de wensen van hondenbezitters.

De gemeente heeft het gebruik van de hondentoiletten en hondenspeelvelden geëvalueerd en op basis daarvan voorstellen gemaakt voor nieuwe hondenuitlaatkaarten. Op de kaarten staan de hondenuitlaatvoorzieningen in de stad aangegeven. De nieuwe kaarten gaan op 19 oktober de inspraak in.

Overlast van honden(poep) komt nog steeds voor in de top drie van ergernissen van Dordtenaren. Vorig jaar is al via de campagne van Gewoon Doen aandacht gevraagd voor en campagne gevoerd tegen overlast van honden(poep). Het komende jaar neemt de gemeente meer maatregelen.

Beter afgestemd op de vraag
In juli 2010 heeft het Onderzoekcentrum Drechtsteden onderzoek gedaan naar de beoordeling van Dordtenaren over de uitvoering van het hondenbeleid. Uit het onderzoek blijkt dat het huidige beleid goed is, maar dat door praktische maatregelen de uitvoering beter kan. De gemeente heeft daarom bijvoorbeeld begin dit jaar geïnventariseerd of de hondentoiletten en hondenspeelvelden nog functioneel zijn.

Uit deze inventarisatie blijkt dat verschillende uitlaatvoorzieningen aangepast moeten worden. Zo zijn er hondentoiletten die niet of nauwelijks worden gebruikt. Deze wil de gemeente laten vervallen. Hondenbezitters geven aan liever gebruik te maken van uitlaatstroken. Op diverse locaties in de stad worden losloopgebieden in de loop van 2012 omgezet in uitlaatstroken. Hier geldt dat aanlijnen verplicht is, opruimen niet. Daarnaast wil de gemeente bepaalde locaties in de binnenstad verbieden voor honden. Deze aanpassingen zijn te vinden in de voorstellen voor de nieuwe hondenuitlaatkaarten.

Andere verbeteringen
Het onderhoud (maaien en poepzuigen) van de voorzieningen is nu ook beter afgestemd op het gebruik door de hondenbezitters. Verder gaat de gemeente de voorlichting over de regels, toezicht op naleving en algemene informatie over de voorzieningen verbeteren. De informatiefolder met regels wordt aangepast en opnieuw aan alle hondenbezitters verstuurd. Verder worden de hondeninformatie en de hondenuitlaatkaarten beter vindbaar op internet. Op naleving van de regels controleert de gemeente ook efficiënter, door beruchte ‘hotspots’ vaker te controleren, mede door inzet van toezichthouders in burger. Zo zijn het afgelopen jaar meer proces-verbalen uitgeschreven en het aantal meldingen via de Wijklijn is gedaald. De hoogte van de boetes voor overtredingen blijft overigens hetzelfde (variërend van €70 tot €180).

Eigen verantwoordelijkheid
Met deze maatregelen stemt de gemeente de hondenvoorzieningen beter af op de wensen van hondenbezitters, in de hoop de overlast te verminderen. “Toch blijft het de verantwoordelijkheid van hondenbezitters om de regels na te leven. De gemeente kan voorzieningen efficiënter inrichten, maar het probleem verdwijnt pas als hondenbezitters hun verantwoordelijkheid nemen en bewoners elkaar ook aanspreken op gewenst gedrag.”, aldus wethouder Stadsbeheer Rinette Reynvaan.

Deel dit bericht met je vrienden!