Tuesday 21 September 2021

Alles over Dordrecht

Sahn Seme stelt vragen over overlast jongeren rond Heijeplein

13 oktober 2011

DORDRECHT - Het CDA Dordrecht is vorige week Krispijn ingegaan om te praten over de problematiek rondom het Heijeplein. Volgens de bewoners vormt overlast van de jongeren in de buurt de kern van het probleem. Belangrijkste klachten zijn geluidsoverlast, overlast door drankmisbruik, gevaarlijk gedrag op de weg (racen met brommertjes en scooters door de straat) en het gebruiken of dealen van drugs op het plein. Het gedrag van jongeren (10 tot 26 jaar) varieert van overlastgevend tot crimineel gedrag.

Een groep Marokkaanse vaders heeft een aantal jaren rondgelopen en de jongeren aangesproken op hun gedrag. Daarnaast zijn veel gesprekken met de ouders gevoerd over het onacceptabele gedrag van hun kinderen. Deze aanpak van de Marokkaanse vaders leek aanvankelijk aan te slaan, maar zij merken dat zij de laatste tijd weinig resultaat bereiken bij de jongeren en hun ouders. Daarom geven zij aan dat de problemen nu door professionals moet worden aangepakt.

Sahn Seme van het CDA Dordrecht  (zie foto): “De buurtbewoners hebben veel zorgen over de leefbaarheid van hun wijk. Bovendien zijn zij bang dat zij hun huizen door de problemen moeilijk kunnen verkopen en daardoor, nog minder dan andere huisverkopers, in staat zijn om te verhuizen.

Twee jaar geleden is het actieplan veiligheid Nieuw Krispijn 2010 – 2012 opgesteld. Bij de voorbereiding van het programma hebben bewoners aangegeven dat er vooral aandacht moest zijn voor ‘veiligheid en criminaliteitspreventie’. Met de bewoners is afgesproken om de stand van zaken van het plan driemaal per jaar te bespreken. In het begin waren de bewoners enthousiast en in grote getale aanwezig. De laatste evaluatiebijeenkomst actieplan veiligheid van 21 september 2011 is echter niet doorgegaan omdat er weinig aanmeldingen waren. De bewoners vinden dat er te veel wordt gepraat en weinig of niets wordt gedaan om de criminaliteit en overlast aan te pakken”.

 Sahn Seme heeft op basis van de gesprekken de volgende vragen neergelegd bij het college:

Bent u op de hoogte van overlast rondom Heijeplein?

Bent u het met mijn fractie eens dat de gekozen aanpak tot dusver onvoldoende gewerkt heeft? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze gaat u de problemen aanpakken?

Zijn er door buurtbewoners aangiftes gedaan m.b.t. de hierboven geschetste overlast? Zo ja, waaruit bestonden deze aangiftes en wat is er mee gedaan?

De bewoners willen een leefbare en veilige omgeving en willen graag meepraten. Op welke wijze wilt u de betrokkenheid van bewoners versterken

De samenstelling van de wijk dreigt door de problemen onevenwichtig te worden. Zwart-wit gesteld leeft bij mijn fractie de angst dat kansrijken wegtrekken en kansarmen in de wijk blijven wonen.

Herkent u dit beeld? Zo ja, vindt u dit aanvaardbaar en wat gaat u doen om dit te voorkomen.

Lees meer over:

CDA hangjongeren sahin seme
Deel dit bericht met je vrienden!