Wednesday 22 September 2021

Alles over Dordrecht

In 2012 de eerste onderzoeken ASZ betaald uit ingezameld geld

12 oktober 2011

DORDRECHT -ZWIJNDRECHT - De eerste onderzoeken naar kanker die betaald worden door Stichting ORAS, gaan in 2012 van start. Ze worden uitgevoerd door twee arts-assistenten die werken in het Dordtse Albert Schweitzer ziekenhuis. Stichting ORAS is een particulier initiatief, opgezet door patiënten en artsen, om lokaal wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken. Deze manier van financiering is nieuw en nog zeldzaam in Nederland. In dit eerste jaar is al zo’n 40.000 euro ingezameld.

Onderzoek naar kanker is doorgaans voorbehouden aan grote instituten en universiteiten. De stichting wil deze vanzelfsprekendheid doorbreken. Dit met grote instemming van Mark-David Levin, internist-hematoloog in het Albert Schweitzer ziekenhuis. Hij betoogt dat een ziekenhuis betere artsen kan aantrekken, die dichterbij de problematiek van hun eigen patiënten staan, wanneer zij in hun eigen omgeving wetenschappelijk onderzoek kunnen verrichten en niet per se in een verre universiteit. Levin: ,,Zij helpen dan daadwerkelijk de zorg in dit ziekenhuis, in deze regio, vooruit.”

Voor die onderzoeken is echter wel geld nodig. ORAS (Oncological Research Albert Schweitzer) zamelt dit geld in. De stichting is van de grond gekomen dankzij patiënt Hans Tieman uit Hendrik-Ido-Ambacht, die tijdens zijn bezoeken aan dokter Levin hoorde hoe lastig het is voor een regioziekenhuis om eigen onderzoek gefinancierd te krijgen. Tieman beet zich hierin vast en wist op uiteenlopende manieren effectieve fondsenwerving op touw te zetten.

Het afgelopen half jaar heeft de stichting 40.000 euro opgehaald en dat is voorlopig voldoende om aan de slag te gaan. Levin: ,,We beginnen met twee promotieonderzoeken, een door een internist-hematoloog in opleiding en het andere door een cardioloog in opleiding.” Beiden doorlopen een deel van hun specialistenopleiding in het Albert Schweitzer ziekenhuis, dat onlangs de status verwierf van ‘topklinisch’ ziekenhuis (lid van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen, STZ).

Eerstgenoemde arts gaat gegevens analyseren van bloedarmoedepatiënten uit de regio Zuid-Holland Zuid, die met hulp van 63 huisartsen zijn verzameld. Hieruit komt mogelijk een methode naar voren om samen met de huisartsen eerder te herkennen welke patiënten bloedarmoede als gevolg van darmkanker hebben, zodat de behandeling daarvan eerder op gang kan komen. Het onderzoek van de cardioloog in opleiding richt zich op hartfalen als gevolg van chemotherapie bij borstkanker. De eerste uitkomsten van beide onderzoeken zijn vermoedelijk pas ruim ná 2012 beschikbaar.

Meer informatie over ORAS is te vinden op www.stichting-oras.nl, geld doneren kan daar ook.

Foto: Grondlegger van ORAS Hans Tieman met internist-hematoloog Mark-David Levin. FOTO CEES SCHILTHUIZEN 

Lees meer over:

asz onderzoeken ingezameld geld
Deel dit bericht met je vrienden!