Saturday 18 September 2021

Alles over Dordrecht

Waalse kerk herinnert aan godsdienstvrijheid dankzij Dordrecht 1572

9 oktober 2011

DORDRECHT – Openheid, verdraagzaamheid, godsdienstvrijheid en dialoog waren woorden die zondag klonken in de jubileumdienst van de Waalse kerk in Dordrecht. In de Augustijnenkerk werd stil gestaan bij 425 jaar Eglise Wallonne in Dordrecht.  Ds. Roger Dewandeler ging voor in de dienst.
Vluchtelingen uit de zuidelijke Nederlanden en Frankrijk legden in 1586 de basis voor de gemeente in Dordrecht, die onderdeel is van de PKN..

Ook de stichhting gingen enkele historische feiten vooraf.

Predikant Pierre Berthoud, die de Dordtse kerk van 1956 tot 1962 had gediend in de kerk aan de Voorstraat, herinnerde in een speciale brief vanuit zijn huidige woonplaats Geneve aan nog twee belangrijke historische feiten.

Deze brief werd in de Augustijnenkerk aan het begin van de dienst voorgelezen. Ds. Berthoud wees op het belang van de Vrije Statenvergadering in Dordrecht, die op 19 juli 1572 begon in het Hof. Daarvan is  de Augustijnenkerk een historisch onderdeel.

Volgens de voorganger werd zo In Dordrecht de weg bereid voor godsdienstvrijheid in de lage landen en tolerantie.  ,,Nog geen maand later beleefden de protestanten in Frankrijk een vreselijke nacht, waarin velen werden vermoord in de Saint-Barthélemy nacht.”
Deze Bartholomeusnacht (bloedbruiloft) was een massale moordpartij op de Franse protestanten, die plaatsvond in de nacht van 23 op 24 augustus 1572. In de loop van de daaropvolgende maanden verspreidde zich een golf van geweld over heel Frankrijk, waarbij uiteindelijk ongeveer 20 000 protestantse Hugenoten de dood zouden vinden.

Om de historische verbondenheid met Dordrecht nog eens tot uitdrukking te brengen, las ds. Dewandeler een psalmtekst voor uit de oorspronkelijke taal van de Statenvertaling waarvoor in Dordrecht in 1618-1619 de basis werd gelegd.  Hij waarschuwde echter wel tegen de menselijke waan om telkens geloofstekst in steen te gieten. ,,De letter doodt, maar de geest maakt levend”, zo citeerde hij Paulus.
,,Liever opening, nuances, soepelheid, verdraagzaamheid en dialoog, dan strengheid, flinkheid en geslotenheid. Want we weten allemaal, religie kan tot alles leiden”. Daarna citeerde hij in religietaal een reclametekst van een bank. ,,Religie domineert, religie emancipeert. Religie wordt pas fout of goed door wat je er samen mee doet.”

Dewandelar is binnen de remonstrantse kerk ook een vaak gevraagd spreker.  Een woordvoerster liet in een dankwoord voor de jubilaris ook weten, dat in vroeger tijd ook opvattingen in marmeren regels zijn verwoord. Dat waren de zogeheten Dordtse leerregels, die ook werden vastgesteld op de kerkvergadering van 1618-1619.  Een spreker van de Augustijnenkerk liet een andere kant niet onbelicht en wees op een oude Statenbijbel die nog op de preekstoel ligt. Vanaf die plek had ook Dewandelar zijn preek uitgesproken.

De jubileumdienst werd bijgewoond door wethouder Bert van den Burgt en Pieter Verhoeve en Bert Staat van de fractie Christenunie/SGP.

De geschiedenis van de Waalse gemeente Dordrecht spreekt ook uit een expositie in het Hof.  Erfgoedcentrum DiEP heeft daaraan meegewerkt.

Lees meer over:

19 juli 1572 waalse gemeente
Deel dit bericht met je vrienden!