Friday 24 September 2021

Alles over Dordrecht

Stimulans om aan het werk te gaan

7 oktober 2011

DRECHTSTEDEN - Drechtraad stemt in met nieuw minimabeleid voor Drechtsteden. De Drechtraad heeft dinsdag 4 oktober unaniem ingestemd met een nieuw minimabeleid per 1 januari 2012 en daarmee is de weg vrij voor de invoering van een Persoonlijk Minimabudget. Uniek daarbij is de koppeling die de Sociale Dienst Drechtsteden maaktmet werk. Het nieuwe minimabeleid vormt een extra stimulans om aan het werk tegaan. Burgers die dat niet kunnen of niet meer hoeven worden financieel ondersteund.Wethouder Sociale Zaken Drechtsteden, Bert van de Burgt: “Ik ben blij dat het nieuwe beleid van start kan gaan. Onze benadering is erop gericht dat iedereen zo snel mogelijk (weer) zelfstandig verder kan. Belangrijk is ook de ondersteuning voor werkenden met een laag inkomen tot 110% van de bijstandsnorm”. Persoonlijk minimabudget Nieuw is het Persoonlijk Minimabudget (PMB) voor mensen met een inkomen onder de

 110% van de bijstandsnorm. Het PMB is een jaarlijkse toeslag die in de plaats komt van de huidige regelingen, zoals bijvoorbeeld de Langdurigheidstoeslag en die geheel naar eigen inzicht kan worden besteed. Werkenden met een minimum inkomen en mensen die niet meer hoeven of kunnen werken, kunnen voor het PMB in aanmerking komen. Vrijwilligersbonus Nieuw is ook dat uitkeringsgerechtigden met een arbeidsverplichting en een grote afstand tot de arbeidsmarkt vanaf 2012 een bonus kunnen ontvangen als ze vrijwilligerswerk gaan doen. Deze bonus staat los van een eventuele vergoeding vanuit de organisatie waar men vrijwilligerswerk doet. Onderzocht wordt nog of mantelzorg

 ook onder vrijwilligerswerk kan worden verstaan. De vrijwilligersbonus is lager dan het PMB waarop men bij aanvaarding van laagbetaald werk recht krijgt. Zo wordt voorkomen dat laagbetaald werk financieel onaantrekkelijk wordt ten opzichte van een uitkering. 

Lees meer over:

drechtsteden drechtraad arbeid
Deel dit bericht met je vrienden!