Wednesday 22 September 2021

Alles over Dordrecht

Drechtraad actief aan de slag met Bijstand en Sociale Werkvoorziening

5 oktober 2011

DORDRECHT - Tijdens de Drechtstedendinsdag van 4 oktober hebben Jan Lagendijk (PvdA

Dordrecht) en Marc Bevers (VVD Dordrecht) een initiatiefvoorstel
ingediend om vanuit de Drechtraad een commissie in te stellen die zich
bezig gaat houden met de voorbereiding op de nieuwe Wet Werken naar
Vermogen. Marc Bevers: 'De WWNV raakt vele duizenden mensen, vaak in een
kwetsbare positie. Daar moeten wij zorgvuldig mee omgaan. Maar ook de
financiële belangen zijn groot. We moeten met minder geld, meer mensen aan
de slag krijgen. Terwijl ook nu al de Sociale Dienst en Drechtwerk forse
tekorten op de begroting hebben. De materie is uiterst complex. Het is
daarom belangrijk dat de Drechtraad een actieve rol pakt'.
 
Klankbordgroep
Het is de bedoeling dat de commissie zelfstandig gesprekken gaat voeren
met werkgevers, burgers en organisaties die te maken krijgen met de nieuwe
wet. Met deze informatie kan de commissie al in een vroeg stadium aan het
Drechtstedenbestuur input leveren over de wijze waarop de nieuwe wet in de
Drechtsteden volgens de commissie zou moeten worden uitgevoerd. Daarmee
vormt de commissie voor het bestuur een belangrijke klankbordgroep. Voor
de Drechtraad levert de commissie informatie en inzichten die zorgvuldige
besluitvorming en kaderstelling door de Drechtraad bevorderen.
 
Brede steun
Het initiatiefvoorstel lijkt te kunnen rekenen op een brede steun binnen
de Drechtraad. Verschillende partijen hebben al aangegeven zitting te
willen nemen in de commissie. Het voorstel blijkt bovendien een
olievlekwerking te hebben: er gaan ook al stemmen op om een vergelijkbare
commissie in te stellen voor een andere belangrijke decentralisatie,
namelijk de overgang van de AWBZ van Rijk naar gemeenten.
 
Achtergrond
Het kabinet is voornemens om de bijstand, de sociale werkvoorziening (wsw)
en de uitkering voor jonggehandicapten (Wajong) samen te voegen tot 1
regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt: de Wet Werken naar
Vermogen (WWNV). Daarbij is het uitgangspunt dat iedereen naar vermogen
werkt. Voor mensen die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen,
bijvoorbeeld door lichamelijke beperkingen, komt een nieuw instrument
beschikbaar: loondispensatie. 
 
Loondispensatie betekent dat de werkgever niet het minimumloon hoeft te betalen; hij wordt hiervan vrijgesteld. De
werknemer ontvangt een lager loon dat rekening houdt met zijn lagere
productie. Hierdoor wordt het voor werkgevers aantrekkelijk en makkelijker
om mensen in dienst te nemen die niet volledig kunnen werken. De gemeente
vult dit loon voor mensen met een WWNV-uitkering aan tot (maximaal) 100%
van het wettelijk minimumloon.
 
Gemeenten krijgen veel minder geld om deze nieuwe wet uit te voeren.
Daarbij komt dat ook op dit moment in de Drechtsteden zowel de Sociale
Dienst Drechtsteden als de sociale werkvoorziening Drechtwerk te maken
hebben met forse tekorten op de begroting. In september organiseerden VVD
en PvdA daarom al een discussieavond bij Drechtwerk om met burgers en
organisaties over dit onderwerp te praten.
 

Lees meer over:

sociale bijstand werkvoorziening
Deel dit bericht met je vrienden!