Tuesday 21 September 2021

Alles over Dordrecht

Dordrecht legt bod Nieuwe Dordtse Biesbosch neer bij provincie

5 oktober 2011

DORDRECHT - Een hoogwaardig natuur- en recreatiegebied met een directe toegang vanuit de stad is een belangrijk uitgangspunt voor het college van burgemeester en wethouders.

Daarom leggen B&W nu een bod neer bij de provincie Zuid-Holland om door te kunnen gaan met de aanleg van de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Dordrecht heeft goede hoop dat hiermee de beoogde doelen voor natuur, recreatie, landbouw en waterhuishouding kunnen worden gerealiseerd met minder financiële middelen.

Het Rijk en de provincies hebben inmiddels een akkoord gesloten over het natuurbeleid. De provincie Zuid-Holland moet nu bekijken hoe zij het beschikbare geld over alle natuur- en recreatieprojecten in de provincie wil verdelen. Wethouder Harry Wagemakers: “We realiseren ons dat de provincie hierbij lastige keuzes moet maken.

Het college van Dordrecht was graag doorgegaan met de volledige plannen voor ontwikkeling van natuur en recreatie in het buitengebied. Gezien de nieuwe financiële realiteit is het bod dat we nu doen een minimale variant om toch een zo groot mogelijk effect te bereiken. 

We denken dat we hiermee een aantrekkelijk aanbod doen richting provincie en dat we de Nieuwe Dordtse Biesbosch in deze variant toch kunnen realiseren. Dat betekent mooie natuur- en recreatievoorzieningen direct tegen onze stad aan en verbetering van de waterkwaliteit in een groot deel van het buitengebied en de wijk Sterrenburg.” 

Minder hectares 

Het college biedt de provincie aan om het project te verkleinen van 777 naar 560 hectare. Hierbij wordt ontwikkeling van de Noordbovenpolder (59 ha) uitgesteld en blijft de Knoop in ’t Land (126 ha) agrarisch, met de mogelijkheid tot wijziging in natuur en/of recreatie via particulier initiatief. De Bildersteeg (10 ha), Dordwijkzone (11 ha) en overige hectares (11) laat het college in het bod buiten het project. 

Parkschap Nationaal Park de Biesbosch krijgt hierdoor in totaliteit minder hectares in beheer. Een voordeel voor de gemeente is dat zij fors minder geld hoeft uit te geven voor het beheer van de recreatiegebieden. Daarnaast is Dordrecht bereid een extra bijdrage te leveren, bijvoorbeeld door zelf grond in te brengen binnen het gebied waar de recreatieplas moet komen. 

Ontwerp-bestemmingsplan 

De plannen voor de Nieuwe Dordtse Biesbosch zijn sinds het aantreden van het kabinet Rutte in een ander daglicht komen te staan. Door bezuinigingen van het kabinet staat de financiering van recreatie- en natuurgebieden onder druk. Dat heeft weer gevolgen voor de ontwikkeling van de Nieuwe Dordtse Biesbosch.

Omdat over de totale financiering nog geen duidelijkheid is, heeft het Dordtse college hierop enkele weken terug geanticipeerd door een wijzigingsbevoegdheid op te nemen in het ontwerp-bestemmingsplan dat momenteel ter inzage ligt.   

 Datum

5 oktober 2011   

 

 Redactie

Ronald van Dijk

Communicatie

T (078) 770 25 68   

 

 Informatie

Marc Janssen

Projectleider NDB

T 06 - 50 49 53 34

Deel dit bericht met je vrienden!