Alles over Dordrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Nieuwe kansen en lage lasten ondanks bezuinigingen'
29sep 2011

Nieuwe kansen en lage lasten ondanks bezuinigingen

DORDRECHT - Hoewel de gemeente Dordrecht volgend jaar flink bezuinigt, merken de inwoners van de gemeente dat niet aan een stijging van de lokale lasten. Dankzij de bezuinigingen, waaronder een vermindering van het aantal ambtenaren, houdt de gemeente zicht op een sluitende begroting. Het college van B&W maakt ook geld vrij voor een aantal zichtbare projecten in de stad, zoals de realisatie van een bioscoop en extra impulsen voor de binnenstad.

Daarnaast pakken B&W de parkeerproblematiek bij de Sportboulevard en het Gezondheidspark aan.

Het college biedt de gemeenteraad de begroting voor 2012 en het meerjarenperspectief voor de jaren erna aan. Centraal daarin staat een rij voorstellen voor extra inspanningen en bezuinigingen. In totaal gaat het om 3 miljoen aan bezuinigingen in 2012, waarvan een groot deel in de eigen organisatie zit. B&W houden nog eens 1,5 miljoen aan bezuinigingsvoorstellen achter de hand voor als het financieel perspectief verslechtert. Daartegenover staat een aantal projecten die de stad vooruit helpen. 

Het college houdt bij de bezuinigingen en extra uitgaven vast aan de eerder vastgestelde speerpunten: arbeidsmarktbeleid, leefbaarheid en veiligheid en duurzaamheid. Bij de bezuinigingen hanteert het college de uitgangspunten openheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid: waar kan de gemeente meer vertrouwen geven, zodat maatschappelijke organisaties en mensen zelf hun verantwoordelijkheid kunnen nemen?

Extra geld
Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om 275.000 euro beschikbaar te stellen om de parkeerproblematiek op de Sportboulevard en het Gezondheidspark aan te pakken. De historische binnenstad is een prioriteit voor Dordrecht en de Drechtsteden. Het college ziet grote kansen om hierin stappen te zetten samen met partijen die iets willen in Dordrecht. Enkele grote aankomende evenementen vormen hiervoor de basis zoals de viering van 400 jaar Dordtse Synode (2019), 400 jaar Dordtse schilder Albert Cuyp (2012) en 800 jaar stadsrechten (2020). Voor het opstarten van het programma Levendige Binnenstad stelt het college 500.000 euro beschikbaar.

Geld van het Rijk voor leefbaarheid en veiligheid valt weg maar om de ambities op dit terrein te kunnen realiseren compenseert de gemeente dit door een bedrag van circa € 0,9 miljoen beschikbaar te stellen.

Bezuinigingen
De bezuinigingen raken voor een groot deel de eigen organisatie. De afgelopen jaren startte de gemeente al een traject om door efficiënter te werken over meerdere jaren een flink bedrag te bezuinigen. Dit moet in 2014 leiden tot een totaal bedrag van 10 miljoen euro. De komende jaren zal Dordrecht ook in personeel verder afslanken van zo’n 800 naar 700 arbeidsplaatsen. Het komende jaar gaat de gemeente wat soberder om met het onderhoud van de openbare ruimte door wat minder vaak te maaien en snoeien. Ook gaat de gemeente selectiever om met meldingen die binnenkomen bij de Wijklijn. Wijkwensen blijven mogelijk, maar de gemeente gaat ze kritischer beoordelen. De balies van de Stadswinkel gaan open op meer publieksgerichte tijden.

Dankzij deze bezuinigingen heeft Dordrecht een sluitende begroting, met voldoende reserves om de eerder afgesproken grote investeringen door te zetten, waaronder de verbouwing van Kunstmin en het Energiehuis.

Lokale lasten
Door op tijd te bezuinigen is en blijft Dordrecht een financieel gezonde gemeente. De economische situatie in Europa en Nederland en de financiële positie van de Rijksoverheid maken die bezuinigingen noodzakelijk. De lokale lasten blijven in Dordrecht echter laag en stijgen alleen met het inflatiepercentage van 2,55 procent. Daarnaast stijgt de rioolheffing met 4 procent om tijdige vervanging en reparaties aan het rioleringsnetwerk mogelijk te blijven maken. Dordrecht blijft hiermee één van de gemeenten met de laagste lasten in Nederland.Deel dit bericht met je vrienden!