Alles over Dordrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Ad van Wensen genomineerd voor de SIKBeker'
14sep 2011

Ad van Wensen genomineerd voor de SIKBeker

DORDRECHT - Ad van Wensen, voorzitter van de Stichting Platform Fundering Nederland (SPFN) is door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) genomineerd voor zijn grensverleggend werk binnen bodembeheer en bodembescherming. (www.sikb.nl/p agina.asp?id=10385)

Funderingsproblemen en grondwater zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Te lage grondwaterstanden door verschillende oorzaken zoals lekke riolen, te laag afgestelde drainages, grondwateronttrekkingen, peilverlagingen, bodemdaling en delfstofwinning in Nederland zorgen ervoor dat ruim 400.000 gezinnen geconfronteerd worden met de gevolgen daarvan. Funderingsherstel kost gemiddeld 60.000 per woning en is voor veel mensen niet op te brengen.

Inmiddels is Ad ook betrokken bij de oprichting van een Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) waarvoor 14 februari 2011 in de Tweede Kamer een breed gesteunde motie is aangenomen en wordt hierin gesteund door AgentschapNL. Inmiddels worden in de voorbereiding goede vorderingen gemaakt. Dat wil niet zeggen dat daarmee de funderingsproblematiek opgelost is, er zullen nog veel grenzen verlegd moeten worden.
 
Op het jaarcongres van de SIKB dd  22 september zal de voorzitter van de jury  de winnaar van de SIKBeker 2011 “Meest succesvolle grenzenverlegger” bekendmaken.Deel dit bericht met je vrienden!