Alles over Dordrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Burgers denken mee over nieuwbouw in historische binnenstad van Dordrecht'
14sep 2011

Burgers denken mee over nieuwbouw in historische binnenstad van Dordrecht

DORDRECHT - Inwoners van Dordrecht kunnen meedenken over nieuwbouw in de historische binnenstad. De gemeente organiseert daartoe een stadsberaad om een breed gedragen beeld te krijgen op het behoud van en het bouwen in de historische binnenstad. Dordrecht is een stad met ruim 1000 monumenten. De hele historische binnenstad is aangewezen als beschermd stadsgezicht.


De gemeente wil zoveel mogelijk inwoners van Dordrecht betrekken bij het Stadsberaad. Het Stadsberaad bestaat uit drie onderdelen: een stadswandeling (gehouden op 28 mei) waar 80 geïnteresseerden aan hebben deelgenomen, een symposium (op 21 september) en een debat (op 12 oktober). Inwoners die mee willen praten kunnen ook nog een poll of een vragenlijst invullen.

Voor een geslaagd Stadsberaad is het van belang dat de deelnemers op de hoogte zijn van de diverse ideeën en opvattingen over het onderwerp, zodat ze zich daarover een mening kunnen vormen. Het eerste onderdeel, de stadswandeling langs verschillende voorbeelden met nieuwbouw in de historische binnenstad, was een succes. De stadswandeling was onder begeleiding van architecten en bouwkundigen.

Symposium
Het symposium ‘Nieuw bouwen in de historische binnenstad’, dat plaatsvindt op 21 september, is de tweede stap naar een geslaagd debat. Sprekers zijn de heren Vincent van Rossem, Karel Emmens en Maarten Schmitt. Zij zijn bekend met het beschermd stadsgezicht, met nieuwbouw in een historische omgeving en met de huidige wet- en regelgeving, zoals het advies van de welstandscommissie.

Debat
Als laatste volgt op 12 oktober het debat, het eigenlijke Stadsberaad, in de vorm van een Lagerhuisdebat. Tijdens dit debat kunnen de deelnemers van de wandeling en het symposium mee debatteren.

Meer informatie over het stadsberaad staat op de website www.dordrecht.nl/stadsberaad. Op deze site staat de poll met vragen over nieuwbouw in de historische binnenstad. De antwoorden worden onder meer gebruikt bij het opzetten van het debat.Deel dit bericht met je vrienden!