zondag 20 september 2020

Alles over Dordrecht

De Hoop wil vanuit Dordrecht zorgaanbod aanpassen

6 september 2011

DORDRECHT -Het evangelisch opvangcentrum de Hoop, dat in 1975 klein aan de Spuiweg begon, past het zorgaanbod aan. Zo wordt er in 2012 een nieuw gebouw voor de psychiatrie, maar erkomen meer vernieuwingen.

Bericht van de Hoop:

In haar 36-jarige bestaan heeft De Hoop nooit stilgestaan. Telkens zijn er nieuwe werkvelden bij gekomen en zijn de bestaande behandeltrajecten verder ontwikkeld. De missie waarmee we dit werk zijn begonnen, is daarbij onaangetast gebleven: "Red degenen, die ter dood gegrepen zijn; want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt" (Spreuken 24: 11). Per september 2011 vernieuwt De Hoop opnieuw haar zorgaanbod om het nog beter te laten aansluiten op de vraag. We zetten de belangrijkste wijzigingen voor u op een rijtje.

Ambulante hulp
De vraag naar ambulante hulp groeit. Het voordeel van die vorm van zorg is dat de cliënt in de vertrouwde leefomgeving blijft en dat het dagelijkse leven zoveel mogelijk doorgaat. Het is natuurlijk praktisch als ambulante zorg dicht bij huis wordt gegeven. De Hoop biedt daarom ambulante zorg op diverse locaties in het land: in Amersfoort, Apeldoorn/Beekbergen, Dordrecht, Houten, Maastricht, Raalte, Rotterdam, Tholen en Dordrecht. Op deze locaties kan de hulpvrager ook terecht voor intakegesprekken voor opname bij De Hoop of voor nazorg. Om te weten te komen welke ambulante zorg op welke locatie wordt geboden, kunt u het Informatiecentrum van De Hoop bellen: (078) 6 111 222.

E-hulp
Naast ambulante zorg op locatie brengt De Hoop de zorg ook dichterbij cliënten via e-hulp. Dit is hulp die men vanuit het eigen huis via internet kan ontvangen. De Hoop biedt e-hulp bij problemen met roken, alcohol en/of drugs. Kijk voor meer informatie op www.dehoop.org/e-hulp.

Verslavingszorg: meer groepsgewijs
Een grote succesfactor van het Challenge-programma van De Hoop blijkt de groepsbinding  te zijn. De groep heeft een groot deel van de dag hetzelfde programma en trekt dus veel met elkaar op. Het gevolg is dat er meer naar elkaar wordt omgezien en er meer zorg voor elkaar is. Dat vergroot de kans op een positieve afronding van de behandeling. De Hoop gaat deze groepsgewijze opzet nu ook benutten in de eerste helft van het nieuwe Freedom-programma, een behandeltraject voor mannen met een verslaving. In de tweede helft van het programma gaat de cliënt - al dan niet begeleid - zelfstandig wonen en deeltijdbehandeling volgen. Ook werkt hij dan op een werkstageplek bij De Hoop.

Verslavingszorg: aparte vrouwengroep
Regelmatig zorgt het voor spanningen - en soms voor terugval - als mannen en vrouwen in hetzelfde behandelcentrum verblijven. Vanaf nu zijn er bij De Hoop voor volwassenen in de verslavingszorg aparte groepen voor mannen en vrouwen.

Uitbreiding psychiatrie
Naar verwachting is in het voorjaar van 2012 het nieuwe gebouw voor psychiatrie gereed. Hier komen 32 behandelplaatsen. Om stapsgewijs toe te kunnen groeien naar dit aantal, breidt het aantal plaatsen voor psychiatrie momenteel geleidelijk uit van de huidige twaalf naar twintig plaatsen. De Hoop biedt psychiatrische zorg bij angst- en paniekstoornissen, identiteitstoornissen, PTSS, ADHD/ADD, bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling en depressieve klachten.

Gebed!
Bij De Hoop beseffen we dat we afhankelijk zijn van Gods zegen, want "Als de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan" (Psalm 127:1b). Wilt u met ons meebidden dat:

  • het veranderproces binnen De Hoop soepel zal verlopen;
  • de cliënten echt baat zullen hebben bij het gewijzigde zorgaanbod;
  • mensen die hulp nodig hebben De Hoop zullen weten te vinden;
  • de financiering van de zorg rond blijft komen, ook nu er van overheidswege fors bezuinigd wordt.

Lees meer over:

zorg de hoop 2012
Deel dit bericht met je vrienden!