Alles over Dordrecht...
04sep 2011

Ds. W. Baan verlaat na dertig jaar Lutherse kerk Dordrecht

DORDRECHT -Na dertig jaar vertrekt ds. W. Baan bij de Luutherse kerk in hartje Dordrecht. Hij verwacht voor eind 2011 afscheid te nemen.

De lutherse kerk is te vinden aan de Vriesestraat 20-22, in een historische pand.

Verklaring ds. Baan:

 

Op de laatstgehouden Gemeentevergadering heb ik bekendgemaakt dat ik mijn ambtswerkzaamheden in de Evang.-Lutherse Gemeente Dordrecht zal beëindigen. Mijn besluit zal in dit kalenderjaar ten uitvoer worden gebracht. Over de preciese datum wordt de Gemeente nog geïnformeerd.

Twee oorzaken van mijn vertrek heb ik voor de gemeenteleden toegelicht:

Inmiddels ben ik doende mijn dertigste jaar als predikant de Evang.-Lutherse Gemeente Dordrecht vol te maken. Deze periode is uitzonderlijk lang en de tijd is naar mijn gevoel daar om in Dordrecht te stoppen. Ik moet nog een kans kunnen krijgen, gezien mijn leeftijd nu, om elders een nieuwe start te maken.
Een tweede reden is van financiële aard: de betaling van mijn basistractement en van de onkostenvergoedingen vormen een zware aanslag op de kerkenkas. Het goed onderhouden van het kerkgebouw en het bekostigen van onze vaste, professionele organist, mogen daar mijns inziens niet onder lijden.

Ik realiseer me dat dit besluit een onaangename verrassing voor de gemeenteleden is. Maar het komen en gaan hoort bij het predikantschap. Wekelijks vertrekken er één of meer predikanten uit hun Gemeente. Nu is mijn tijd van vertrekken aangebroken.

W. Baan

 Deel dit bericht met je vrienden!