Alles over Dordrecht...
31aug 2011

Nieuw ontwerp-bestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch

DORDRECHT - Burgemeester en wethouders willen door met de plannen voor de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Het college heeft ingestemd met het nieuwe ontwerp-bestemmingsplan. In het nieuwe ontwerpplan is een recreatieplas opgenomen, een nieuwe landbouwweg en een nieuw natuur- en recreatiegebied. Een deel van het nieuwe natuur- en recreatiegebied is opgenomen met een wijzigingsbevoegdheid. Dit maakt het mogelijk om de plannen voor de Knoop in ’t Land en de Noordbovenpolder gefaseerd uit te voeren.


De gemeente Dordrecht, Waterschap Hollandse Delta, het Parkschap Nationaal Park de Biesbosch en Staatsbosbeheer willen, met draagvlak van bewoners en ondernemers in en om de Nieuwe Dordtse Biesbosch, door met de realisatie van de plannen voor het gebied. Door bezuinigingen van het kabinet staat de financiering vanuit de provincie onder druk. Omdat over de totale financiering nog geen duidelijkheid is, heeft het Dordtse college hierop geanticipeerd door een wijzigingsbevoegdheid op te nemen in het ontwerp-bestemmingsplan. Dit betekent dat voor recreatieknooppunt Knoop in ’t Land en omgeving en voor de Noord-Bovenpolder vooralsnog een agrarische bestemming is opgenomen in het ontwerp-bestemmingsplan. Daarmee kan deze bestemming geheel of in onderdelen worden gewijzigd in natuur- of recreatiegrond zodra de uitvoering daarvan financieel verzekerd is.

De aanleg van recreatievoorzieningen en natuur is belangrijk voor Dordrecht en haar inwoners. Daarnaast is er door vele partijen en mensen al de nodige energie in het gebied gestoken en wil het college graag helderheid bieden aan alle betrokkenen. Sinds het aantreden van het nieuwe college hebben de gemeente Dordrecht en alle partners hard doorgewerkt aan het realiseren van de plannen voor de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Via diverse overleggen met bewoners en belanghebbenden kreeg het inrichtingsplan voor de Alloijzen- of Bovenpolder, de Elzen-Noord en de Noorderdiepzone (kortweg ABEN-gebied) steeds meer vorm. De Louise- en Cannemanspolder werd opgeleverd, De Elzen is bijna klaar, het werk aan de Tongplaat is volop in gang, de Landbouwweg krijgt steeds meer vorm en de Stoopbank wordt opgeknapt.

Het plan ligt vanaf 15 september 2011 ter inzage. Iedereen die rond het eerdere ontwerp-bestemmingsplan uit 2009 een zienswijze had ingediend, krijgt een brief van de gemeente, waarin de belangrijkste wijzigingen op het oude plan worden aangegeven en de ter inzage legging wordt aangekondigd.

 Deel dit bericht met je vrienden!