Alles over Dordrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Oppositie zaait angst en onrust rond asbeststort Derde Merwedehaven'
29aug 2011

Oppositie zaait angst en onrust rond asbeststort Derde Merwedehaven

DORDRECHT - Beter Voor Dordt heeft zich altijd verzet tegen de stort van onverpakt asbesthoudend afval op de stortplaats Derde Merwedehaven. De fractie is trots op partijleider Sleeking die er -in zijn huidige functie als wethouder milieu- in is geslaagd een vervroegde sluiting van deze stortplaats te realiseren. Hij roemt daarbij andere betrokkenen die reeds jaren druk hebben uitgeoefend om de stortplaats te laten sluiten. Een lange periode van juridisch getouwtrek, klachten en overlast moet daarmee ten einde komen.

De gemeenteraad heeft het college op 22 maart 2011 gevraagd onderzoek te laten doen naar asbesthoudend materiaal in het gebied. Recent heeft het college gerapporteerd over dit onderzoek. De onderzoeksresultaten vormen voor het B&W geen aanleiding tot vervolgvragen of –onderzoek.

Het blijkt bijzonder moeilijk feitelijke uitspraken over asbesthoudend materiaal in de omgeving en de relatie tot gezondheidsrisico’s te kunnen doen. De GGD concludeert in dit onderzoek dat het niet waarschijnlijk is dat de beperkte hoeveelheid vrijgekomen asbestvezels in de omgeving tot langdurige blootstelling heeft geleid.

Beter Voor Dordt betreurt het dat dit niet met zekerheid is vast te stellen, maar richt het vizier nu vooral op de toekomst. Dat geldt (nog) niet voor de oppositiepartijen in Dordrecht.

Beter voor Dordt:"De oppositiepartijen zaaien onrust en angst rond de Derde Merwedehaven. Met urgentie willen zij de asbeststort verder bespreken. Beter Voor Dordt wil de oppositiepartijen de ruimte geven voor bespreking van de zorgen maar de onnodige, bijna panische urgentie waarmee dit zou moeten gebeuren, deelt BVD niet. Alle commotie in de media, als zou Beter Voor Dordt deze bespreking op de lange termijn willen schuiven, is onzin. Het onderwerp staat namelijk 13 september a.s. al op de agenda.

In 1997 stemden zowel D’66 als Groen Links bijna kritiekloos in met de verlenging van de openstelling van de stortplaats tot 2017. Enige zelfreflectie zou hen sieren. De onrust die er nu wordt gezaaid, vindt o.a. zijn oorsprong in de beslissingen die zij destijds hebben genomen.

De stort van onverpakt asbest is al acht maanden geleden stopgezet en de definitieve sluiting van de stortplaats Derde Merwedehaven zal op 31 december 2012 een feit zijn. Mede dankzij de niet aflatende inzet van Beter Voor Dordt wethouder Piet Sleeking."Deel dit bericht met je vrienden!