woensdag 1 december 2021

Alles over Dordrecht

Geen centrale opslag consumentenvuurwerk

17 augustus 2011

DORDRECHT -Een centrale opslagplaats voor consumentenvuurwerk in Dordrecht is geen realistisch en haalbaar plan. Dat concludeert het college van burgemeester en wethouders. Een centrale opslagplaats geeft geen verbetering van de veiligheid, vanwege de extra transportbewegingen naar de verkooppunten. Daarnaast is het een zeer dure voorziening die de gemeente zou moeten betalen. Ook willen ondernemers er niet aan mee werken.

Op 1 januari 2010 woedde er een grote brand bij het VTC, één van de verkooppunten van vuurwerk in Dordrecht. Naar aanleiding van die brand en de ongerustheid bij omwonenden heeft de gemeenteraad op 30 november 2010 een consultatieavond gehouden. Op die avond werd ook gesproken over de mogelijkheid van een centrale opslag van consumentenvuurwerk. Daarop heeft het college een verkennend onderzoek laten doen.

Op dit moment zijn er acht verkooppunten voor consumentenvuurwerk in Dordrecht, die in totaal bijna 90.000 kilo vuurwerk mogen opslaan. De opslagplaatsen voldoen aan alle veiligheidseisen. Ook de bevoorrading is aan strenge regels gebonden. Op basis van de regels zijn er nu geen knelpunten, al ervaren omwonenden dat anders.

Omdat in een vuurwerkopslagplaats maximaal 50.000 kilo mag liggen, zouden er in Dordrecht dus al twee centrale opslagplaatsen nodig zijn.  Daarnaast zouden de verkooppunten nog opslagplaatsen moeten behouden tijdens de verkoopdagen. Er moeten bestelauto’s of vrachtauto’s naar de verkooppunten rijden, die door de kleinere hoeveelheden die ze vervoeren aan minder strenge eisen zijn gebonden. Daarom concludeert het college dat een centrale opslagplaats geen verbetering van de veiligheid geeft.

De kosten van zo’n voorziening worden geschat op ca. 2,9 miljoen euro. Omdat ondernemers niet verplicht zijn hierin te investeren, zou die investering voor rekening van de gemeente komen. Als ook de verkoop van vuurwerk vanaf de centrale plaats zou plaatsvinden, kost dat nog veel meer. Bovendien zouden ondernemers hier niet toe verplicht kunnen worden.

Het college wil wel nieuwe opslag- en verkooppunten van vuurwerk alsmede groothandels in vuurwerk weren uit woongebieden. Het college wil de raad in november een voorstel voorleggen.

Lees meer over:

opslag consumenten vuurwerk
Deel dit bericht met je vrienden!