dinsdag 30 november 2021

Alles over Dordrecht

CU/SGP: 'Gemeente moet bezuinigen op ambtenaren'

10 augustus 2011 (door Pieter Verhoeve)

DORDRECHT - De gemeente moet flink bezuinigen. Daarom wil de CU/SGP dat het college onderzoekt of het ambtelijk apparaat niet ingekrompen kan worden. De fractie heeft hierover schriftelijke vragen gesteld.

 
Eind augustus geeft BenW in de gemeenteraad actuele informatie over de financiële situatie. Over 2011 dreigt inmiddels een zeer fors tekort. Ook in 2012 en verder zal veel meer bezuinigd moeten worden dan tot voor kort werd aangenomen, volgens de ChristenUnie/SGP. 
Fractievoorzitter Arjen Hoogerduijn: “Onze gemeente is in zwaar weer beland en de verwachtingen zijn voor de komende jaren niet gunstiger. De Dordtse instellingen en burgers zullen dit nu echt gaan merken. We vinden dat ook het ambtelijk apparaat hieraan wezenlijk moet bijdragen. Dat wil zeggen fors in eigen vlees moet snijden, in het verlengde van wat er landelijk al gebeurt”.
Vorig jaar diende zijn  fractie een motie in om een vacaturestop in te stellen, om al vast maatregelen te nemen. BenW zag daar toen geen aanleiding voor. Inmiddels blijkt dat dit landelijk het middel is om de bezetting te verminderen. De schriftelijke vragen die nu zijn gesteld gaan over de recente afname van de ambtelijke bezetting en de verwachting op dit punt voor de komende 3 jaren. Ook wordt gevraagd naar het aanpakken van de zgn. dubbels in de ambtelijke organisatie in relatie tot de samenwerking binnen de Drechtsteden.
Hoogerduijn: “Wij willen verder weten om welk soort functies het gaat, hoe dit de Dordtse burgers raakt en wanneer er voor de gemeenteraad in dit verband wat te kiezen is”. Zijn fractie heeft gevraagd de antwoorden 23 augustus te geven. Dan geeft BenW in de adviescommissie een presentatie over “strategische personeelsplanning”.
 

 

 
Deel dit bericht met je vrienden!