Alles over Dordrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Ambtenaar die geld leende neemt ontslag'
02aug 2011

Ambtenaar die geld leende neemt ontslag

DRECHTSTEDEN - De ambtenaar die in januari 2008 zonder toestemming van het bestuur ongeveer € 18.000,-  leende van de Drechtsteden neemt ontslag per 1 september 2011. Dat zijn de ambtenaar en het Drechtstedenbestuur overeengekomen. De lening kwam in mei van dit jaar aan het licht, waarna het Drechtstedenbestuur besloot extern onderzoek in te stellen.

Het onderzoek van accountantsbureau Ernst & Young heeft uitgewezen dat de lening van € 18.000,-  zonder toestemming van het bestuur is verstrekt. Het bestuur heeft hierop het vertrouwen in de ambtenaar die de lening heeft ontvangen, opgezegd. De betrokken ambtenaar heeft daarop besloten ontslag te nemen. Hierbij zijn duidelijke afspraken gemaakt over terugbetaling van het geld, inclusief rente. Met de andere ambtenaar, die de lening verstrekte, voert het Drechtstedenbestuur nog gesprekken.

Er vindt naar aanleiding van dit incident een intern onderzoek plaats naar de wijze waarop mandaten binnen de Drechtsteden zijn geregeld. Daarnaast bekijkt het bestuur of de klokkenluidersregeling goed werkt. Het bestuur vindt het van groot belang dat medewerkers van de Drechtsteden weten dat zij vermeende misstanden kunnen melden, mocht daar in de toekomst sprake van zijn. Integriteit en transparantie zijn belangrijke waarden voor het bestuur van de Drechtsteden.

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD)
De Drechtsteden bestaan uit 6 gemeenten : Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. Ze werken samen op een aantal beleidsterreinen en bij projecten. Daar waar onderwerpen de gemeentegrenzen overschrijden, wordt er gezamenlijk beleid ontwikkeld.
Sinds 8 maart 2006 is de Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (GRD) van kracht. De GRD voert een aantal taken uit die door één of meerdere van de deelnemende gemeenten worden overgedragen.
Vorig jaar is met de start van het nieuwe Drechtstedenbestuur bewust ingezet op de verdere professionalisering van de bedrijfsvoering van de GRD. Dit heeft reeds eerder geleid tot het aannemen van een nieuwe algemeen directeur, die is belast met de bedrijfsvoering en het belasten van drie bestuursleden met de bedrijfsvoering.
 Deel dit bericht met je vrienden!