zondag 24 oktober 2021

Alles over Dordrecht

De Hoop ggz ernstig bezorgd over plannen minister Schippers

27 juni 2011

DORDRECHT - De Hoop ggz maakt zich grote zorgen over de bezuinigingsplannen van minister Schippers omdat de plannen ernstige consequenties zullen hebben voor de geestelijke gezondheidszorg en haar cliënten. De minister heeft aangekondigd fors te willen bezuinigen op de geestelijke gezondheidszorg in Nederland.

Teun Stortenbeker, voorzitter van de Raad van Bestuur van De Hoop ggz, zegt onaangenaam getroffen te zijn door de aangekondigde bezuinigingsmaatregelen: “Als organisatie hebben we grote bezwaren tegen de eenzijdige, niet-proportionele korting op ggz- en verslavingszorg. Een forse eigen bijdrage voor cliënten in de ggz- en verslavingszorg, alsmede de forse bezuinigingen op de ggz en verslavingszorg, zullen waarschijnlijk ernstige consequenties hebben voor cliënten en voor ons als de organisatie. Een groot aantal potentiële cliënten zal zich naar verwachting niet meer aanmelden voor zorg, omdat zorg simpelweg te duur voor hen wordt. Voor de maatschappij zullen de gevolgen van zorgmijding duidelijk merkbaar zijn.”

De Hoop ggz vindt het begrijpelijk dat ook de ggz haar bijdrage levert aan het terugdringen van het begrotingstekort, zoals dat ook geldt voor andere sectoren van de samenleving. Zij wil echter niet dat cliënten hiervan de dupe zijn. Als alternatief voor de plannen van de minister noemt De Hoop een verdere benutting van het verplichte eigen risico, meer inzet op preventie en vroeg-interventie, de aanwending van goedkopere vormen van hulp, zoals twaalfstappengroepen en zelfhulpgroepen, en een betere benutting en adequate financiering van online coaching.

De Hoop is een evangelische ggz-instelling. De Hoop ggz helpt kinderen, jongeren en volwassenen. Voor meer informatie over De Hoop ggz kan men terecht op www.dehoop.org.

Lees meer over:

ggz de hoop
Deel dit bericht met je vrienden!