zondag 20 juni 2021

Alles over Dordrecht

BVD:"Communicatie met burgers niet voor alle partijen vanzelfsprekend"

24 juni 2011

DORDRECHT - Dordrecht maakt deel uit van de zes samenwerkende gemeenten in de Drechtsteden.

Beter Voor Dordt communiceert hierover het volgende: "Wij staan positief kritisch tegenover deze regionale samenwerking. Gemeenten kunnen elkaar versterken, landelijk zijn we met elkaar een grote stadsregio. Samenwerking op faciliterend gebied kan tot leiden tot kostenbesparing.
Wij vinden echter dat de voordelen inzichtelijk moeten zijn en dat gemeenten hun zelfstandigheid en identiteit mogen behouden. Gaf de PvdA al meermalen aan te streven naar één Drechtstad, daar loopt BVD nog niet warm voor.

Wat doen de Drechtsteden, wat levert het burgers en bedrijven in de regio op, welke invloed heeft dat op de stad en hoe ver willen we daarbij gaan? De meeste mensen weten weinig van het bestaan van de regionale samenwerking, laat staan dat men kan bepalen of een Drechtstad wel of geen goed idee is.

De regionale samenwerking heeft een grote rol in de invulling van het lokale bestuur. BVD vindt het wenselijk u daar, als burger of ondernemer, op een toegankelijke manier over te informeren. Momenteel wordt door het Drechtstedenbestuur gewerkt aan een ‘Plan van Aanpak Strategische Communicatie’ . Wat is er makkelijker dan in dit nieuwe plan ook de communicatie met burgers en de activiteiten van de Drechtraad een plek te geven? BVD stelde daartoe, samen met D66, een motie op. Met het verzoek de website te verbeteren, periodiek via huis-aan-huisbladen te publiceren, de rol van sociale media mee te nemen en te onderzoeken of (vanuit bestaande initiatieven) een Drechtstreek televisiezender wenselijk zou zijn. Zo wordt  aan de voorkant van een ontwikkeling een kader meegegeven. Een stuk slimmer dan achteraf te constateren dat er nog het een en ander ontbreekt.

Tot onze verbazing heeft dit voorstel het in de stemming net niet gehaald. CU-SGP was van mening dat de toezegging van het bestuur, om de voorstellen op te willen nemen in een plan van aanpak, genoeg was en stemde om die reden tegen. Of zij daarmee voor of tegen de inhoud van de motie zijn blijft voor ons ongewis. Ook VVD stemde tegen. Wij vielen bijna van onze stoelen toen de PvdA aankondigde niet in te stemmen met de motie terwijl zij al maanden roepen dat er één Drechtstad moet komen. Zonder de burger eerst van informatie te willen voorzien?

Zodra het ‘Plan van Aanpak Strategische Communicatie’ de Drechtraad bereikt, kunt u er op rekenen dat BVD kritisch beoordeelt of objectieve informatievoorziening naar de burger een herkenbare plaats heeft gekregen".

Deel dit bericht met je vrienden!