Alles over Dordrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Werkzaamheden Essenhof'
22jun 2011

Werkzaamheden Essenhof

DORDRECHT - In de maand juni wordt gestart met de nieuwbouw van een publiekskantoor op het voorterrein van de gemeentelijke begraafplaats aan de Nassauweg. Daarna zal bij het ronde witte hoofdgebouw een nieuw crematorium worden aangebouwd. De
diverse bouwwerkzaamheden zullen bij elkaar ongeveer een jaar duren.

Publiekskantoor
De bouw van een nieuw publiekskantoor, naar een ontwerp van EGM architecten te Dordrecht, neemt ongeveer een half jaar in beslag. Het
publiekskantoor is de nieuwe plaats waar bezoekers van de Essenhof terecht kunnen voor informatie, grafuitgiften, asbestemmingen en voor het regelen van administratieve zaken. Nu worden deze werkzaamheden nog uitgevoerd in het ronde hoofdgebouw waar ook de uitvaarten plaatsvinden. In de toekomst zal dit gebouw alleen nog worden gebruikt voor de ontvangst van nabestaanden en hun gasten bij begrafenissen en crematies. Voor alle andere zaken kan men vanaf eind 2011 terecht in het nieuwe kantoor.

Bouwwerkzaamheden
De bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd door aannemersbedrijf Hoogvliet uit Zwijndrecht. De Essenhof stelt alles in het werk om eventuele overlast tot een minimum te beperken. De dagelijkse dienstverlening gaat gewoon door en het is de bedoeling dat nabestaanden en bezoekers geen hinder ondervinden. Daarom wordt een aparte ingang voor het bouwverkeer aangelegd, naast de huidige hoofdingang. Een deel van het voorterrein wordt afgeschermd, zodat de bouwwerkzaamheden aan het zicht worden onttrokken. Daarnaast zijn er aangepaste werktijden afgesproken en wordt het werk stilgelegd bij de opkomst van een uitvaartstoet. Bezoekers van de strooiakker
zullen tijdelijk om het hoofdgebouw moeten heenlopen om deze gedenkplaats te bereiken.

Verkeer Nassauweg

Langs de oostelijke rijbaan die langs de hoofdingang loopt, kan ’s morgens vroeg in sommige gevallen kortdurend oponthoud ontstaan door de aanvoer van bouwmateriaal. De hoofdingang is in dat geval te bereiken via de rijbaan aan de westzijde van de Nassauweg en via de Waldeck Pyrmontweg of Prinses Julianaweg. Vrijwel alle parkeerplaatsen langs de rijbaan en tegenover de begraafplaats blijven gewoon beschikbaar voor bezoekers.

Masterplan
De nieuwbouw en verbouwing is een onderdeel van het Masterplan Essenhof dat in 2010 is vastgesteld door de gemeenteraad. Dit Masterplan voorziet ondermeer in een uitbreiding van de dienstverlening, de uitvoering van achterstallig onderhoud en het verhogen van de kwaliteit en uitstraling van de groene omgeving op de begraafplaats. Het Masterplan moet er tevens voor zorgen dat de gemeentelijke
begraafplaats voldoet aan alle wettelijke eisen, onder andere op gebied van de uitstoot van verbrandingsgassen. Om die reden wordt er komend jaar een nieuw crematorium aangebouwd en worden de bedrijfsruimtes aangepast. Daarnaast wil de essenhof de dienstverlening naar het publiek verruimen. Verder wordt de capaciteit van de essenhof uitgebreid, zodat de begraafplaats ook in de toekomst zijn functie kan behouden. Tevens is er bijzondere aandacht voor de monumentale waarde van de Essenhof. Voor vragen of opmerkingen over de uitvoering van het Masterplan is de Essenhof op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur en via e-mailadres: essenhof@dordrecht.nl.Deel dit bericht met je vrienden!