maandag 27 september 2021

Alles over Dordrecht

Overlast en eigen verantwoordelijkheid - VVD steunt veiligheids- en overlastbeleid

19 juni 2011

DORDRECHT - Tijdens de Themavergadering Veiligheid en Overlast van woensdag 15 juni 2011 kwam er van de partijen aan de linkerkant van het politieke spectrum weer het gebruikelijk commentaar dat het beleid van het huidige College alleen gericht is op repressie. De mensen die overlast geven zijn in eerste instantie zielige/zieke mensen die door hun verslaving of psychische problemen geholpen moesten worden. Het is weer het gebruikelijke standpunt dat mensen geen misdrijven plegen of overlast veroorzaken omdat ze daarvoor kiezen, maar omdat ze slachtoffer zijn van een onrechtvaardige maatschappij, omdat ze psychische of biologische gebreken vertonen, verkeerde vrienden hebben, een slechte jeugd hebben gehad, te weinig goede voorbeelden in hun omgeving hebben enz.

Dat er bijvoorbeeld meer alcoholisten komen, is vanuit deze redenering de schuld van de harde complexe maatschappij. Het College gaf op vragen van de VVD ook aan dat een gedeelte van de aanwas van alcoholisten vanuit buiten Dordrecht komt. De vraag is in hoeverre Dordrecht verantwoordelijkheid moet nemen voor de opvang van mensen van buiten Dordrecht. Het gevolg van deze denkwijze is wel dat deze mensen gaan geloven dat ze slachtoffers zijn en zich dus zo ook gedragen. Dit ontneemt ze de kans om in te zien dat ze in de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor hun doen en laten en zelf het initiatief moeten nemen om hun problemen op te lossen. Volgens de VVD zijn de mensen die de overlast ervaren, beroofd worden, mishandeld worden of waar ingebroken is, slachtoffer. Het is de taak van de overheid om haar burgers te beschermen tegen individuen die zich niet kunnen en of niet willen gedragen!!

Standpunt VVD
Daders en overlastgevers zijn in de meeste gevallen geen onmachtige, willoze slachtoffers die door anderen gered moeten worden, maar mensen die hun verantwoordelijkheid moeten nemen en niet vanuit de slachtofferrol overlast kunnen en mogen veroorzaken en criminele feiten plegen.

De VVD erkent dat er ook mensen zijn die hulp nodig hebben om hun leven op de rails te krijgen. Het beleid van het College is er dan ook gericht op om deze mensen een hulpaanbod te doen. De hulpverlening met name de 24 uursopvang voor ernstig verslaafden schiet tekort.Vele partijen willen eerst de hulpverlening op orde en dan pas optreden. De VVD deelt dit standpunt niet. We kunnen de goedwillende burgers niet in de kou laten staan omdat de hulpverlening tekort schiet. Als het niet kan zoals het moet, moet het maar zoals het kan en dat betekent aanpakken en doorpakken. Overlastgevers die aangeboden hulp afslaan of er in een hulptraject met de pet naar gooien verliezen daarmee “hun recht” en moeten gewoon worden aangepakt. De nu in functie zijnde ambtenaar met doorzettingsmacht (wij noemen hem gewoon een stadsmarinier), is er met name voor om alle instanties die betrokken zijn bij de hulp aan de groep overlastgevers bij elkaar te brengen en te dwingen om samen te werken. Dit om bijvoorbeeld in de toekomst het falen van bijvoorbeeld het initiatief van de Foyer in de Colijnstraat met een te grote concentratie van Antilliaanse probleemjongeren te voorkomen, gecombineerd met langs elkaar heen werkende hulpverlening.

Tot Slot
Afsluitend is de VVD van mening dat het college met het huidige beleid op de goede weg is. In de Colijnstraat zijn al signalen dat de situatie verbetert. Nu nog verbetering in het centrum rond het gebied Vrieseplein en het Centrum van het Legers des Heils.

Lees meer over:

VVD
Deel dit bericht met je vrienden!