zaterdag 27 november 2021

Alles over Dordrecht

Werkzaamheden Provincialeweg versneld uitgevoerd

11 juni 2011

DORDRECHT - Op dit moment wordt al hard gewerkt aan de Provincialeweg. Op verschillende kruispunten is het asfalt uitgebreid om ruimte te creëren voor extra rijbanen om voor te sorteren bij de kruispunten. Ook vinden er werkzaamheden plaats aan de kabels en leidingen. De komende weken gaat er nog veel meer gebeuren op de Provincialeweg.

Tijdens een ondernemersbijeenkomst en tijdens de Gebiedsinformatiemarkt in april zijn er presentaties gegeven over de werkzaamheden en de planning van de werkzaamheden. Na deze presentaties heeft de aannemer BAM opdracht gekregen voor het uitvoeren van de reconstructie Provincialeweg en heeft vervolgens zijn planning aangeleverd. Hierin geeft hij aan dat hij bepaalde werkzaamheden versneld gaat uitvoeren. De gemeente heeft hiermee ingestemd, met als voorwaarde dat de aannemer wel moet voldoen aan de bereikbaarheidseisen die de gemeente heeft bepaald.

Afslag Provincialeweg naar Recklinghausenweg
Tijdens de verschillende presentaties in april is verteld dat de wegverbreding op de Provincialeweg tussen de Ploegstraat en de Recklinghausenweg ná de vakantie zou starten en dat deze werkzaamheden door zouden lopen tot eind oktober. Dit was omdat hier voor de wegverbreding een damwand moet worden geplaatst. Volgens de nieuwe planning start de aannemer al met deze werkzaamheden op 14 juni. Deze werkzaamheden duren zes weken en lopen door tot 22 juli.

Tijdens deze werkzaamheden blijft er een rijbaan beschikbaar voor het verkeer vanaf de Kop van ’t Land in de richting van de N3. Het verkeer dat vanuit de richting N3/Centrum richting Werkendam, de Hoven of het bedrijventerrein Ploegstraat wil, wordt omgeleid. De omleiding is met borden aangegeven.

Onderhoudswerkzaamheden
De aannemer voert de onderhoudswerkzaamheden aan de rijbanen van de Provincialeweg in twee weken uit, van 4 tot en met 15 juli. Dit betekent dat dag en nacht wordt doorwerkt. In de weekenden wordt alleen doorgewerkt wanneer de werkzaamheden door omstandigheden uitlopen. De twee weken vallen in de bouwvakvakantie, wanneer de meeste mensen op vakantie zijn. Door deze versnelde uitvoering wordt de duur van de overlast aanzienlijk beperkt.

Hastingsweg
De Hastingsweg moet bij het kruispunt met de Provincialeweg worden heringericht. Deze werkzaamheden starten 20 juni en duren twee weken. Tijdens deze weken is de Hastingsweg voor al het autoverkeer afgesloten. Fietsers kunnen wel gebruik blijven maken van de Hastingsweg. De afsluiting is vanwege de veiligheid van de fietsers. Zeker in de ochtend fietsen veel scholieren over dit kruispunt.

Omleidingen en wegafzettingen
Bij het plaatsen van wegafzettingen en omleidingen moet de gemeente rekening houden met de veiligheid van de automobilisten en fietsers en met de medewerkers van de aannemer. Dit betekent dat bij werkzaamheden aan de weg een hele rijbaan afgezet moet worden voor de veiligheid. Afgelopen weken bleven afzettingen soms 24 uur per dag staan, ook als er niet gewerkt werd. Naar aanleiding van enkele vragen en klachten over de doorstroming, is nu afgesproken dat deze afzettingen, pas vanaf 8.45 uur op de weg geplaatst worden. Op verschillende locaties moet de aannemer diep graven voor de fundering. Op die plekken blijft de afzetting staan in verband met uw veiligheid, ook als er niet wordt gewerkt.

Een tweede maatregel om de doorstroming te verbeteren, is dat op verschillende kruispunten de verkeerslichten langer op groen gezet worden, waardoor het verkeer beter door stroomt.

Vooral tussen 7.30 uur en 9.00 uur is het erg druk en loopt het verkeer uit Stadspolders flinke vertraging op. Houdt u hier rekening mee. Als u in de gelegenheid bent, kunt u of eerder of juist later vertrekken of een andere route kiezen.

Meer informatie
Meer informatie over de werkzaamheden, de planning en de omleidingen vindt u op de website www.dordrecht.nl/provincialeweg. Iedere week wordt de informatie over de geplande werkzaamheden en de omleidingen geactualiseerd. U kunt ons ook volgen op twitter (www.twitter.com/provincialeweg).
 

Deel dit bericht met je vrienden!